Ur DL 3 2021: Risk för pisksnärteffekt i halvledarindustrin

När elektronik står för en tredjedel av moderna bilars tillverkningskostnad är det lätt att se hur halvledarbristen kunnat slå så hårt mot fordonsindustrin. Men enligt Ola Boström från Veoneer kan bristen vara över redan nästa år. Sedan lär vi snarare se ett överskott.

Ur Dagens Logistik nr 3 2021

Den 13 september genomfördes konferensen Stora Elektronikdagen i Göteborg, anordnad av Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik. Årets tema var “Halvledare. Vad har Sverige för förmåga, behov och strategi?”. Svenska halvledarföretag och forsknings- och utvecklingsprojekt presenterades och halvledarbristen diskuterades. Ola Boström från  fordonsteknikutvecklaren Veoneer pratade om bidragande faktorer till halvledarbristen, varför just fordonsindustrin drabbats så hårt och vart han tror situationen är på väg.

Efterfrågan på fordon, och därmed halvledare till fordonstekniken, var enligt honom låg i början av 2020 när pandemin drog in. Länder stängdes då ned vilket drabbade försörjningen av halvledare med längre ledtider och ökade priser. Under våren trappades även handelskriget mellan USA och Kina upp med bl a höjda tullar på exportvaror, vilket gjorde situationen värre. Efter det menar han att efterfrågan på fordon steg igen, och då hamnade hela flödet i obalans.

Ola Boström. Foto Autoliv.

Risk för pisksnärteffekt

Globalt finns idag få tillverkare av halvledare, nästan uteslutande i Asien och främst i Taiwan, vilket gör försörjningen sårbar. Mindre än 10 procent av halvledarproduktionen sker idag i Europa. Därför satsar nu allt fler företag på att utöka produktionskapaciteten av både halvledare och komponenter. I Europa satsar bland annat Bosch i Dresden, Tyskland och Infineon i Villach, Österrike. I USA expanderar både Texas Instruments, TSMC och Intel. Med den stora globala kapacitetsökning som nu genomförs menar Boström att bristen kan vara över redan nästa år. Men då lär den så kallade pisksnärteffekten slå till igen och vi kommer förmodligen se ett överskott innan marknaden hittar balansen igen.

– Den här obalansen är så komplex att inte går att bara trycka på en knapp och återställa, utan det här kommer hålla på en stund. Det gör att 2024 är det möjligt att vi har ett överskott av halvledare, säger Ola Boström, vice vd för forskning och patent på Veoneer.

Hamstring skapar inflation

Adam Fletcher, ordförande för Electronic Components Supply Network (ECSN) och International Distribution of Electronics Association (IDEA), gick vid seminariet igenom hur elektronikmarknaden ser ut just nu. Under andra kvartalet 2021 har antalet beställningar av elektroniska komponenter i snitt nästan fördubblats i Europa, jämfört med samma period 2020. Den faktiska konsumtionen har däremot ökat med mindre än 10 procent. Orsaken till detta är att långa väntetider får företag att lägga flera beställningar och hamstra halvledare.

2024 är det möjligt att vi har ett överskott av halvledare

– Många av dessa extra beställningar drivs av ökade väntetider. Men när balansen mellan tillgång och efterfrågan återställs kommer vi se väldigt många avbeställningar, säger Adam Fletcher, ordförande för ECSN och IDEA.

Han avslutar med att uppmana företag att samarbeta med sina leverantörer, inte lägga extra beställningar, och undvika att beställa från tvivelaktiga källor för att inte förvärra problemet ytterligare.

Av Emanuel Lehtonen