Utmanande kvartal för Postnord

Postnord såg negativ tillväxt under tredje kvartalet 2022, med en omsättning två procent under kvartal tre 2021. Paketvolymerna minskade med fyra procent, och brevvolymerna med nio procent. “Det utmanande omvärldsläget kräver fortsatt anpassning av verksamheten”, skriver Postnord.

Koncernens omsättning uppgick till 9 456 (9 340) miljoner kronor i kvartalet, en minskning om –2 (5) procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till 65 (323) miljoner kronor medan det justerade rörelseresultatet uppgick till 108 (284) miljoner kronor.

Minskade paketvolymer

Under året har takten på minskningen av paketvolymer i relation till föregående års jämförelsekvartal avtagit. Paketvolymerna minskade i kvartalet med –4 (6) procent och brevvolymerna föll med –11 (–9) procent.

“Resultatminskningen för koncernen är främst hänförlig till vår danska verksamhet och vår Direct Link-affär. Vårt resultat påverkades dessutom negativt av ökade kostnader som en följd av det utmanande omvärldsläget. De anpassningar av verksamheten som Postnord påbörjade i inledningen av 2022 fortsätter och har gradvis intensifierats”, kommenterar Postnords koncernchef Annmarie Gardshol.

“Vi agerar kraftfullt här och nu med fortsatta prisjusteringar av våra produkter och tjänster samt drivmedelstillägg på transporter. Dessutom justerar vi vår kapacitet och vårt erbjudande.

Ny reklamstrategi

Postnord har under kvartalet tydliggjort sin reklamportfölj genom större fokus på adresserad direktreklam samt mer digitala och målgruppsanpassade tjänster. Samtidigt ska tjänsten oadresserad direktreklam (ODR) avvecklas. 

Parallellt med kostnadsbesparande åtgärder fortsätter postjätten att långsiktigt investera för att säkra sin konkurrenskraft. Expansionen av bolagets paketboxnätverk fortsätter – vid utgången av kvartalet hade Postnord drygt 8 000 i de nordiska länderna.

– Dessutom är våra två nya terminaler i Norge respektive Finland nu i drift, vilket är viktigt för att säkra långsiktig tillväxt i dessa länder. Vi har en stark position på den nordiska marknaden och en solid finansiell position som är till vår fördel när marknaden för paketleveranser står inför en konsolidering. I en osäker omvärld är vi dessutom väl positionerade i stabila kundsegment med attraktiva tjänster.

Fortsatt omställning

Postnord genomför dessutom en grön omställning med målet fossilfria transporter 2030.

“I kvartalet har vi fattat beslut om att köpa in 30 eldrivna skåpbilar med tillhörande laddinfrastruktur i Finland och 23 biogasdrivna lastbilar samt två eldrivna lastbilar i Norge. Under hösten kommer vi dessutom att byta ut 100 dieselbilar mot elbilar i Danmark.”

I Sverige har bolaget upprättat så kallade gröna korridorer mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket gjort att merparten av transporterna mellan dessa städer redan nu är fossilfria. Totalt är nu 60 procent av energin som förbrukas i den egna fordonsflottan förnybar.

Av Redaktionen