Lyckat laddtest hos DHL

DHL Freight har sedan i januari i år testat automatladdning av elektrifierade godsfordon via vägskena, tillsammans med elvägsutvecklaren Elonroad och inkubatorn Sustainable Innovation.

–  Hittills ser vi att den stationära laddningen av fordonen via elskena fungerar utmärkt. Arbetsmiljön för chaufförerna är bättre med minskat buller och inga avgaser, laddningen sker säkert och enkelt på terminalen. Och det är bara en knapptryckning bort, kommenterar Lena Arvidsson, chef för terminalverksamheten på DHL Sverige

Laddlösningen består av en kort elskena på terminal, där fordonen laddas när de står stilla genom att bilarna backas in mot kaj och föraren trycker på en knapp så att avtagen på bilen ansluter mot elskenan. Elskenorna laddar fordonet under natten, via stationär laddning.

Tekniken har testats sedan januari, i samarbete med innovationsföretaget Elonroad och inkubatorn Sustainable Innovation, vid DHL Freights godsdistribution vid terminalen i Malmö, och har hittills fungerat felfritt. I Lund pågår också tester med samma laddteknik medan fordonet kör.

– Genom vår samarbetspartner Falkenklev i Malmö har DHL Freight två eldrivna fordon som distribuerar hundratals paket via 80 – 100 stopp under en dag. På natten laddas en av bilarna via automatladdning via elskenan på terminalen, och den andra bilen laddas via konventionell sladd, kommenterar Ulf Hammarberg, specialist inom hållbarhet på DHL Freight Sverige.

Elonroads teknik är en av fyra tekniker som testas för elvägar i Sverige, andra tekniker testas vid Arlanda (markskena), på Gotland (induktion) och i Gävle (luftledning).

Inom de närmaste åren kommer Trafikverket rulla ut en längre pilot-elväg, där hela kedjan, inklusive affärsmodeller testas. Sträckan ska vara omkring 20 km–30 km. Två kandidater, regionerna Örebro och Stockholm, förbereder nu med att ta fram vägplan för respektive sträcka.

– Elektrifieringen kommer stort i transportbranschen och är i vissa fall redan mer lönsam med lägre driftnetto än fossila fordon. Inom ett fåtal år kommer elektrifieringen att omfatta stora delar av yrkesflottorna kommenterar Roland Elander, Projektchef för Mobilitet på Sustainable Innovation.

Fakta om Sustainable Innovation och företagen i projektet:

Projektet ”Fullelektrisk godsdistribution med optimerat laddsystem” utvecklar och demonstrerar ett optimerat system som ersätter dieseldrivna fordon för godsdistribution i tätort med fullelektriska fordon. Demonstrationen genomförs i DHL:s terminaler i Malmö och Tibro. Projektet är medfinansierat av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) och pågår till och med februari 2021.