Utökad järnvägstrafik mellan Eskilstuna och kontinenten

TX Logistik utökar sina järnvägstransporttjänster till och från Benelux med Eskilstuna.

Rutten går från Cabooter-terminalen i Kaldenkirchen via Padborg – Köpenhamn till Malmö kombiterminal och sedan vidare från Malmö kombiterminal till Eskilstuna kombiterminal. På så sätt binds Benelux-regionen ihop med den skandinaviska regionen. TX Logistik trafikerar hela vägen med egna lok. Vid den tysk-danska gränsen i Padborg kommer bytet av lokförare att äga rum. Där tar det svenska dotterbolaget TX Logistik AB över eller överlämnar.

–  Detta tillkommande intermodala upplägg med tre tåg per vecka är väldigt bra och kul för Stockholm-Mälardalsregionen och vi ser en stor potential till en utökning i relativ närtid till dagliga tåg, kommenterar Claes Sörman på Eskilstuna Logistik och Etablering AB. 

Den nya förbindelsen drivs som ett öppet tågsystem. Tåget kommer att ha 38 trailerplatser vilket sparar på koldioxidutsläpp. Ungefär hälften av de trailers som transporteras på denna rutt från Kaldenkirchen är avsedda för Malmöregionen och Sydsverige. Den andra halvan av trailervolymen från Kaldenkirchen kommer, efter att tåget kompletteringslastats på Malmö kombiterminal, att transporteras vidare av TX Logistik till Eskilstuna kombiterminal. Denna nya anslutning kompletterar järnvägslogistikföretagets inhemska nätverk mellan Trelleborg, Malmö och Eskilstuna.

–  Den nya anslutningen stärker inte bara TX Logistiks europeiska verksamhet över Öresundsbron, den visar också hur järnvägstransporterna är lösningen för säker och miljövänlig logistik, även under Corona-perioden, kommenterar Gian Paolo Gotelli, vd på TX Logistik.