Utökat samarbete för järnvägsfrakt till Asien

Nurminen Logistics Plc, NTEX AB och Stena Rederi har undertecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans utöka sitt nuvarande samarbete och erbjuda järnvägslösningar för containers mellan Asien och den nordeuropeiska marknaden.

Parterna, som redan idag samarbetar, kommer att från och med första kvartalet 2022 erbjuda containertjänster, både FCL & LCL-tjänster, mellan Asien och Norden.

– Tillsammans har vi alla viktiga tjänster, know how och platser i Kina och Norden för att ta den kinesisk-europeiska järnvägstrafiken till nästa nivå, säger Nurminens vd Olli Pohjanvirta, i ett pressmeddelande.

Nurminen Logistics är ett börsnoterat företag etablerat 1886 som erbjuder multimodala logistiktjänster och är marknadsledande tågoperatör på Asien-Skandinavien.

Samarbetet bygger på marknadspotentialen som ligger i att handeln i Nordeuropa med Kina är över 60 miljarder euro årligen. Parterna kommer att utnyttja järnvägens landförbindelse och bolagens gemensamma serviceutbud mellan marknaderna för att betjäna sina kunder mer effektivt och samtidigt möta en allt större efterfrågan på hållbar logistik.

– Vi har sedan tidigare svenska industriföretag ombord i våra lastcontainertåg från och tillbaka till Kina, Japan, Sydkorea. Med ett närmare samarbete med NTEX, ett företag inom Stena Group, kan vi erbjuda och snabbt producera den tjänst som behövs till den svenska, norska och danska marknaden, fortsätter Olli Pohjanvirta.

NTEX är en svensk transport- och speditionsagent som tillhandahåller globala lösningar för sjöfrakt, flygfrakt, järnvägsfrakt och vägtransporter till Sverige, Storbritannien, Norge och kontinentala Europa.

– Då vi ser en växande efterfrågan från våra kunder på både snabbare och mer miljömässig och hållbar logistik är vi mycket glada över att ha hittat denna möjlighet och på så sätt skapa en järnvägsfraktlösning mellan Asien och Skandinavien, kommenterar NTEX vd Thomas Ström.

Ytterligare marknader som Baltikum och andra järnvägsförbindelser via Kaliningrad kommer också att utforskas.