Utredning om regelverk för svenska elvägar klar

På onsdagen lämnade regeringens särskilda utredare Elisabeth Falemo elvägsutredningens förslag om hur en utbyggnad och reglering av framtida elvägar ska se ut.

I utredningen föreslås ett regelverk dels för byggandet och dels för hur man ska kunna ta betalt för nyttjandet av elvägarna. Regelverket föreslås vara teknikneutralt och brukaravgifterna motsvara Trafikverkets och Transportstyrelsens kostnader för elnätsanslutning, drift och underhåll samt kontrollsystem, och fördelas per kWh.

Elvägarna blir ett komplement till stationär snabbladdning, och minskar storleken på de batterier som krävs i framtidens elfordon.

– Elvägar kan vara en viktig del i att minska utsläppen inom transportsektorn och Sverige ligger i täten i EU för utbyggnaden av elvägar. De förslag som i dag har lämnats blir en viktig del i det fortsatta arbetet med elektrifieringen av transportsystemet, kommenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth, den överlämnade utredningen.