”Vaccintillverkning enorm industriell utmaning”

Tillverkning av vacciner mot covid-19 utgör en enorm industriell utmaning. Aldrig tidigare har läkemedelsföretagen ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Det skriver Anders Blanck och Jonas Vikman, vd respektive samhällspolitisk chef för Lif – de forskande läkemedelsföretagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Anders Blanck och Jonas Vikman har stor respekt för den oro som finns inom sjukvården efter beskeden från läkemedelsföretag om minskade leveransvolymer av vaccindoser. Dessa förseningar försvårar sjukvårdens planering och fördröjer arbetet med att skydda riskgrupper. Men de menar samtidigt att dessa problem är övergående.

– Det sker en snabb och kraftfull utbyggnad av produktionskapaciteten för de nya vaccinerna, såväl i Europa som i andra världsdelar. Samtidigt måste tillverkning av alla andra läkemedel och vacciner upprätthållas. Att klara av detta utgör en mycket stor utmaning och det kan förstås uppstå inkörningsproblem när nya anläggningar och nya produktionslinjer ska tas i bruk, säger Anders Blanck i ett pressmeddelande.

Tillverkning av vaccin kan heller inte jämföras med annan industriproduktion. En betydande del av den granskning som myndigheten EMA gör av ett nytt vaccin är att analysera hur tillverkning ska ske, och om produktionsplaneringen är tillfredsställande ge tillstånd.

– Vaccintillverkning är komplex högteknologisk produktion med högutbildad personal som måste ske i steril miljö. Och om någon störning inträffar under produktionsprocessen finns förstås inga lager att ta av för att jämna ut leveranserna, säger Jonas Vikman.

– Samtidigt ska vi ha tillförsikt. Den snabba uppskalningen av vaccinproduktion innebär att tillgången vill vaccindoser ökar successivt. Vi ser också omfattande samarbete mellan läkemedelsföretag som hjälper varandra med produktion. Men ökad tillgång kan vi i takt med att alltfler vaccineras se sjunkande smittotal, säger Jonas Vikman.