Väderstads expansion i Överum fortsätter – bygger ut fabriken

Väderstad Components, som är en del av Väderstad Group, fortsätter att satsa stort för framtiden och investerar ytterligare 25 miljoner i anläggningen i Överum.

Väderstad Components AB är branschledande inom tillverkning av härdade slitdelar till jordbruksmaskiner och företaget har idag drygt femtio anställda. Tillverkningsprocessen är automatiserad med hjälp av högteknologiska maskiner och mycket avancerad robotteknik. 

Under de senaste två åren har företaget investerat 40 miljoner i en om- och tillbyggnad samt i en ny produktionslinje. För att möta den förväntade tillväxten byggs fabriken nu ut med ytterligare 2000 kvadratmeter. 

– Vi bygger ytterligare 2000 kvadratmeterför att samla fabriksenheterna och utveckla anläggningen för förväntad expansion. Satsningen är mycket positiv både för oss som företag och vår region. Med tillbyggnaden får vi en anläggning med ett bättre flöde, och en mer attraktiv och säker arbetsmiljö, kommenterar Dan Somlin, vd på Väderstad Components. 

Invigning våren 2021
Utbyggnaden kommer att starta under hösten 2020 och den nya enheten beräknas stå klar för invigning under våren 2021. På sikt kommer också nyrektryteringar bli aktuellt.

– Tillsammans med den nya produktionslinjen som redan är på plats, ger det oss spännande utvecklings- och tillväxtmöjligheter som på sikt kommer att leda till ökat kompetensbehov och nyrekryteringar, kommenterar Dan Somlin.