Vägsamverkan lanserar tipstelefon för brott på väg

Larmtjänst, Sveriges Åkeriföretag och Polisen har startat projektet Vägsamverkan för att att förebygga stölder och därigenom öka tryggheten och trivseln längs vägarna. Nu lanseras Vägsamverkans tipstelefon, 020-315 315, dit allmänheten kan ringa in tips och iakttagelser om brott på vägarna. Alla tips hanteras av polisen.

Enligt en tidigare studie upplever 70 procent av yrkesförare att brottsligheten mot yrkestrafiken i Sverige är ett problem. Under 2021 gjordes 1 316 anmälningar om transportstölder, men det antas finnas ett mörkertal här. Enligt polisen är den vanligaste formen av transportstöld s k kapellskärningar.

Vägsamverkans mål är att minska brottsligheten och därigenom öka tryggheten och trivseln längs vägarna. Ökad uppmärksamhet och iakttagelser från de som vistas ute på vägarna, ofta yrkeschaufförer men också allmänheten, är avgörande för att polisen ska lyckas med arbetet.

Samtidigt visar enkätundersökningar att många chaufförer tycker det är svårt att lämna in tips om misstänkta brott på vägarna. Polisens webbaserade tipstjänst upplevs också som besvärlig då den kräver att föraren stannar för att fylla i ett formulär. Genom att lansera en tipstelefon hoppas polisen få in fler tips som kan vara avgörande för att förebygga brott på vägarna.

Vägsamverkans tipsnummer är 020–315 315 och är bevakat dygnet runt. Tipsnumret gäller från och med 1 mars. Tipsen tas emot av ett bevakningsföretag som omgående registrerar tipset hos polisen. Man kan välja om man vill lämna sina kontaktuppgifter eller vara helt anonym. Exempel på tips som kan ringas in till Vägsamverkans tipstelefon skulle kunna vara att obehöriga personer rör sig bland uppställda långtradare på rastplatser, fordon som misstänks transportera stöldgods eller försök till stöld ur fordon. Är det ett pågående brott är det viktigt att alltid ringa 112.

Projektet Vägsamverkan bygger på samma koncept som Båt- och Grannsamverkan och fokuserar på brottsförebyggande åtgärder och ökad uppmärksamhet inom åkeribranschen.

Av Emanuel Lehtonen