Välkommet besked om undantag från kör- och vilotider

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin har Transportstyrelsen (den 16 mars) fattat beslut om undantag från EU:s kör- och vilotider. Transportföretagen välkomnar beskedet. 

Företag kommer ges dispens för trafik och transporter under en 30 dagarsperiod. Det innebär att körtiden blir flexibel för att tillgodose transporter och trafik, så länge trafiksäkerheten kan upprätthållas. Dispensen gäller för trafik som omfattas av EU:s kör- och vilotidsförordning (561/2006). Det är i huvudsak busstrafik och godstransporter med fordon över 3,5 ton.

– Transportföretagen välkomnar beslutet om tillfälligt undantag för kör- och vilotider som till stor del är i linje med vår begäran som skickades in till Transportstyrelsen i går. Transportstyrelsen har agerat snabbt vilket vi uppskattar. Det finns nu en möjlighet för våra medlemsföretag att utnyttja undantaget då mångaförare både är och kan komma att bli sjukskrivna. Läget är akut för vissa medlemsföretag, till exempel för beställningstrafiken för buss som kan komma att fastna vid stängda landsgränser. För andra medlemsföretag är det ett starkt tryck på transporter som på livsmedelstransporter, kommenterar Annika Nordin, chef för arbetsgivarservice, Transportföretagen.

Om beslutet i korthet:

  • Inom en 24-timmarsperiod ska dygnsvilan vara minst nio sammanhängande timmar.
  • I varje kalendervecka ska det finnas en sammanhängande vila om minst 24 timmar. Varje sådan vila ska betraktas som en godkänd vila. Det krävs ingen kompensation vid senare tillfälle för den förkortade vilan.
  • Daglig körtid, körtid per vecka och tvåveckorsgränsen för körtiden får utsträckas så länge som kraven på vila i detta beslut uppfylls.
  • Inga undantag vad gäller rast medges. Förare ska alltså fortfarande ha rast om 45 minuter efter 4,5 timmes körtid.