Stor potential för överflyttning till sjö

Varje år skulle 165 000 lastbilar kunna ersättas med sjöfartslösningar, menar Sjöfartsverkets Katarina Norén. I den egna rapporten framläggs dock det “realistiska alternativet” som 82 000 lastbilar. En överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods.

En överflyttning av gods från väg till järnväg och sjö har varit en tydlig
ståndpunkt från regeringen under många år. Detta har återspeglats sig inte
minst i den av regeringen framtagna nationella godsstrategin.

VTIs senaste analys visar på en potential mellan 5 och 18 procent av det
vägtransportarbetet som överstiger 300 km hade kunnat gå på sjö. “Det
mest realistiska scenariot är dock en potential på ca 5 procent”, enligt Sjöfartsverkets rapport.

Flytta över 10 procent av väggodset

En teoretisk beräkning genomförd av Sjöfartsverket, baserat på statistik
från 2019, visar att en överflyttning på 5 procent motsvarar ca 82 000
lastbilstransporter och ca 1,8 miljoner ton gods varje år som skulle kunna
ersättas med en sjöfartslösning. 82 000 lastbilstransporter kan jämföras
med ca 470 normalstora fartyg.

I ett pressmeddelande sätter dock Sjöfartsverket ribban högre än i den egna rapporten:

– Vi räknar med att var tionde lastbil som kör långväga godstransporter har en potential att flyttas över till sjötransporter. Det är närmare 3,6 miljoner ton gods varje år som skulle kunna ersätta 165 000 lastbilar på våra vägar, kommenterar Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, rapporten.
.
Vid överflyttning av vägtransporter till sjöfart beräknas koldioxidutsläppen
minska med hälften för varje överflyttad tonkilometer med dagens
tekniknivå.

Kulturskifte hos speditörer

För att få igenom en överflyttning krävs dock nya förslag på transportupplägg som är attraktiva för varuägarna, men det krävs också en kulturförändring hos speditörer m.m. för att sjöfarten ska vara ett av de självklara valen för transportköparna, enligt rapporten.

Attraktiviteten hos transportlösningen ligger inte bara i kostnaden utan
även i att uppläggen är punktliga, stabila, det finns en balans och
matchning av varuflöden, helhetslösningar samt att den som säljer
transporten tar ansvar för hela flödet. Läs hela rapporten här.