Våra sponsorer

Dagens Logistik skulle inte vara möjlig utan våra sponsorer och samarbetspartners. Tack till er! 

Logistikföreningen Plan är Sveriges största kompetensnätverk för yrkesverksamma logistiker och erbjuder kurser, certifieringar, nätverksträffar och mötesplatser. Dagens Logistik är officiell medlemstidning för Plan. Läs mer på plan.se.

Logistik och Transport Stiftelsen LTS är en samarbetsorganisation som verkar för att främja forskningen inom logistik och transportområdet i Västsverige. LTS Rapport är med som bilaga i Dagens Logistiks tryckta magasin. Läs mer på logistikstiftelsen.se.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Skanska utvecklar moderna lager-, logistik- och industrilokaler i logistiska topplägen under varumärket Kubiklager. Läs mer på kubiklager.se

Swisslog är ett av världens största automationsföretag. Bolaget är näst störst på automationsmarknaden i Sverige och en av få aktörer på marknaden med svensk tillverkning. Läs mer på  swisslog.com

Interroll Group är en ledande materialhanteringsleverantör, med många kända varumärken som kunder. Interroll erbjuder systemintegratörer, automationsleverantör samt OEM-företag ett brett utbud av plattformsbaserade produkter och tjänster inom följande kategorier: transportrullar, trummotorer och drivenheter för transportsystem, transportörer och sorters och “Pallet
& Carton Flow” (rullfackssystem). 

 Läs mer på interroll.se

Norrköpings Hamn växer i takt med sina kunders framgångar, en tillväxt som visar på hamnens roll som nav i ett starkt och växande logistikläge. Hos Norrköpings Hamn finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet. Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, fartyg och näringslivets krav på effektiv logistik.

E-handel, datacenter, logistik/lager eller industri. Kom och etablera dig i Eskilstuna! Du kan börja bygga direkt. Vi har redan planlagt 420 hektar näringslivsmark åt dig. Läs mer här. 

Optilon fokuserar på att hjälpa sina kunder att använda resurserna där de gör mest nytta. Vi är ett ingenjörsgrundat företag, som kombinerar världsledande teknik med nordisk expertis inom Supply Chain. Optilon grundades 2005 och är i dag verksamma i hela Norden med kontor i Sverige, Danmark och Finland. Sedan starten har Optilon genomfört över 1000 projekt, och har idag ca 55 anställda.

Den nylanserade mötesplatsen Logistics & Automation, 30 sep -1 okt på Kistamässan, är framtagen för att bättre matcha logistikbranschens senaste innovationer och framtidsutmaningar. Vi visar den senaste tekniken inom intralogisk och effektiva logistiklösningar. Här kan ni ta marknadsandelar, träffa nya kunder och stärka banden till era befintliga kontakter. Läs mer här. 

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Läs mer här. 

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Läs mer här.

Corem Property Group AB är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Läs mer här. 

For forty years Langebaek have been at the forefront of Supply Chain & Logistics consulting in Scandinavia. Combining sound strategy and practical know-how in a trademark approach, we have succesfully completed 3,000+ projects in close collaboration with 300+ clients including a number of prominent Swedish companies.

Whatever your challenge, whether optimising existing operations or building entirely new facilities, we’re here to help. Read more. 

Position Väst är en direkt länk till 17 kommuner i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Vi ger snabb, kostnadsfri och konfidentiell service till företag och andra aktörer som vill investera eller etablera sig i området. Inledningsvis kan vi hjälpa till med fakta, kontakter, information om lediga lokaler och industrimark m.m.

Position Väst har även samarbetsavtal med Business Sweden när det gäller internationella företagsetableringar. Du får en kontaktperson och smidig etableringsservice hela vägen. Läs mer. 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Läs mer här.

Välkommen till Sveriges demografiska toppläge. Örebro Airport är navet som länkar nationella och internationella fraktflöden som opereras av världsledande expressbolagen, DHL och FedEx. Genom regionens supermodala samverkan mellan alla trafikslagen och universitet, erbjuds hållbara och effektiva godsleveranser. Flygplatsen är allmänt känd för sin höga kompetens och kapacitet, styrkor som tillsammans med rullbanans längd på 3 300 m möjliggör allt från linjeflygfrakt till komplexa fraktuppdrag. Här har vi dessutom vanan vid att hantera de största flygplanen i världen. Det är vi extra stolta över! Läs mer.