Våra sponsorer

Dagens Logistik skulle inte vara möjlig utan våra sponsorer och samarbetspartners. Tack till er! 

Logistikföreningen Plan är Sveriges största kompetensnätverk för yrkesverksamma logistiker och erbjuder kurser, certifieringar, nätverksträffar och mötesplatser. Dagens Logistik är officiell medlemstidning för Plan. Läs mer på plan.se.

Logistik och Transport Stiftelsen LTS är en samarbetsorganisation som verkar för att främja forskningen inom logistik och transportområdet i Västsverige. LTS Rapport är med som bilaga i Dagens Logistiks tryckta magasin. Läs mer på logistikstiftelsen.se.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Skanska utvecklar moderna lager-, logistik- och industrilokaler i logistiska topplägen under varumärket Kubiklager. Läs mer på kubiklager.se

Swisslog är ett av världens största automationsföretag. Bolaget är näst störst på automationsmarknaden i Sverige och en av få aktörer på marknaden med svensk tillverkning. Läs mer på  swisslog.com

Interroll Group är en ledande materialhanteringsleverantör, med många kända varumärken som kunder. Interroll erbjuder systemintegratörer, automationsleverantör samt OEM-företag ett brett utbud av plattformsbaserade produkter och tjänster inom följande kategorier: transportrullar, trummotorer och drivenheter för transportsystem, transportörer och sorters och ”Pallet
& Carton Flow” (rullfackssystem). 

 Läs mer på interroll.se

Norrköpings Hamn växer i takt med sina kunders framgångar, en tillväxt som visar på hamnens roll som nav i ett starkt och växande logistikläge. Hos Norrköpings Hamn finns den kundnära flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet. Med nya etableringsområden och en utbyggnad av hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, fartyg och näringslivets krav på effektiv logistik.

E-handel, datacenter, logistik/lager eller industri. Kom och etablera dig i Eskilstuna! Du kan börja bygga direkt. Vi har redan planlagt 420 hektar näringslivsmark åt dig. Läs mer här. 

Optilon fokuserar på att hjälpa sina kunder att använda resurserna där de gör mest nytta. Vi är ett ingenjörsgrundat företag, som kombinerar världsledande teknik med nordisk expertis inom Supply Chain. Optilon grundades 2005 och är i dag verksamma i hela Norden med kontor i Sverige, Danmark och Finland. Sedan starten har Optilon genomfört över 1000 projekt, och har idag ca 55 anställda.