Värdet på begagnad elektronik rekordhögt

I samband med coronapandemin har fokuset på hållbarhet ökat. Bland annat genom cirkulär ekonomi vilket har drivit upp priserna på begagnad elektronik. I Norden har priserna stigit med omkring 30 procent, globalt har värdena i vissa fall dubblerats. Bäst värdeökning har skett på fem till åtta år gamla datorer.

Värdet på begagnat har ökat enormt, i vissa fall med 100 procent på den globala marknaden. Anna Höglund, affärsområdeschef Inköp på Inrego, som köper in, renoverar och säljer begagnad IT-utrustning uppmanar organisationer att tömma sina lager på använd elektronik. Organisationers lager av återanvänd elektronik har både högre värde och efterfrågas mer än någonsin.

– Det ökade värdet på begagnad elektronik gynnar företag och organisationer då de får tillbaka mer pengar än tidigare på deras använda elektronik när de säljer den till en IT-återanvändare, kommenterar Anna Höglund.

Värdeökningen har varierat baserat på modell och ålder, där främst äldre utrustning sett den största ökningen. Värdet på företags använda elektronik har i Norden har ökat med omkring 30 procent, medan priserna på den globala marknaden, som haft lägre utgångspriser, har ökat med upp till 100 procent. Den största delen av värdeökningen har skett på 5–8 år gamla datorer, vilket innebär att det nu är en bra tid för företag att undersöka hur mycket man kan få tillbaka för hårdvaran.

– Vi kan konstatera att pandemin haft både positiva och negativa effekter på återanvändningsbranschen. Hållbarheten ligger högt på agendan, marknaden är redo och den cirkulära ekonomin är här för att stanna. Det är hoppfullt att många på allvar börjar se över sin IT-konsumtion och ser sin använda elektronik som en resurs med ett värde för andra, kommenterar Mattias Aronsson, vd för Inrego Norden.