Vårgårda har Sveriges bästa företagsklimat

Vårgårda har Sveriges bästa företagsklimat, det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Undersökningen visar att det som gör Vårgårda så framgångsrikt är att man konsekvent prioriterar företagen och underlättar för dem.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se. 

– Vårgårda visar tydligt vad som krävs för att attrahera företag. De prioriterar företagen och underlättar för dem. De förstår företagens vardag, har rimliga handläggningstider och hög tillgänglighet, kommenterar Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

Logicenters spekbygge i Staffanstorp. Foto Logicenters.

– Det borde ligga i varje kommuns intresse att ha ett bra företagsklimat, då vill företag etablera sig och växa. Det skapar jobb och ökade skatteintäkter för kommunen att satsa på välfärden.

På andra plats kommer i år Staffanstorp i Skåne, följt av Solna i Stockholms län.

Totalt 15 av 21 län har kommuner bland de 50 främsta, och åtta län har nya länsvinnare. I elva län finns kommuner som totalt klättrat minst 100 placeringar de senaste fem åren.

– Resultatet visar att alla kommuner kan nå ett bra företagsklimat, oberoende av var i landet de ligger. Men på topp 50 finns inte en enda av landets 25 största kommuner. De små och medelstora klarar sig betydligt bättre. Stora kommuner måste bli bättre på dialog, information och förändra attityderna gentemot företag, kommenterar Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.