Världens första gruvtruck tillverkad med fossilfritt stål

Svenska Epiroc, tillverkare av gruvutrustning, lanserar en prototyp av en batteridriven underjordstruck tillverkad med fossilfritt stål från SSAB. Materialvalet minskar fordonets produktionsutsläpp med tio ton koldioxid per tillverkad enhet.

Epirocs batteridrivna prototyp, en Minetruck MT42 Battery, är enligt företaget ett genombrott i deras arbete med hållbar innovation och målsättning att producera miljösmart gruvutrustning. Truckens flak är producerat med fossilfritt stål från SSAB, vilket gör den till världens första underjordstruck producerad med fossilfritt stål. Totalt räknar företaget med en utsläppsminskning på 10 ton koldioxid per tillverkad enhet.

– Partnerskapet kommer att hjälpa Epiroc att påskynda resan för att skapa en mer hållbar framtid, leverera världens grönaste maskiner och stötta sina kunder. Vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda. I övergången till en ny ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer våra produkter och tjänster att vara viktiga för att våra kunder ska kunna nå sina klimatmål, kommenterar Sami Niiranen, chef för Epirocs Underground-avdelning.

Det fossilfria stålet kommer från SSAB:s Hybrit-satsning och tillverkas med hjälp av fossilfri el och vätgas, vilket ger betydligt lägre klimatpåverkan som sänker utsläppen för hela värdekedjan. Bland annat har Volvo Lastvagnar börjat producera lastbilar med stålet.

– Produktionen av ny teknik är avgörande för att möjliggöra övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Vårt fossilfria stål minskar omedelbart koldioxidavtrycket till nära noll utan att kompromissa med den höga kvalitet och egenskaper man kan förvänta sig av SSAB-stål. Det är samma stål, bara utan den negativa miljöpåverkan, kommenterar Johnny Sjöström, chef för SSAB Special Steels.