Världens längsta inomhusbana för tester av självkörande fordon

För att utveckla moderna fordon krävs bra testanläggningar med repeterbara miljöer, något som man hittills behövt åka ner till södra Europa för att hitta. Nu inviger Astazero världens längsta inomhusbana för provning av säkerhetssystem och självkörande teknologier, utanför Borås.

Astazero är namnet på världens första fullskaliga oberoende testbädd för framtidens autonoma transportsystem. Anläggningen som ägs av RISE och Chalmers ger möjligheter för forskning, utveckling och validering av självkörande och uppkopplade fordon med tillhörande infrastruktur. Den 28 april inviger de sin nya satsning: världens längsta inomhusbana i Hällered utanför Borås. Den är 700 meter lång och 40 meter bred och heter Dry Zone.

– Vi ser fram emot den utveckling av Astazero som Dry Zone innebär. Här kommer vi att kunna bedriva avancerad forskning inom till exempel autonom körning oberoende av ljus- och väderförhållanden. Det är ett område med stor nytta och potential för fordonsindustrin och hela samhället. AstaZero blir nu en ännu mer konkurrenskraftig anläggning som skapar förutsättningar för att Chalmers tillsammans med industrin ska kunna delta i stora framtida forskningsprojekt, kommenterar Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.

Att ha en inomhusbana för fordons säkerhetstester möjliggör repeterbara miljöer som i sin tur kan säkerställa att testresultaten verkligen visar rätt. Fokus i den nya anläggningen kommer ligga på aktiva säkerhetssystem, självkörande teknologier och fordonsdynamisk testning som bromsprestanda.

En längre inomhusbana i Sverige har varit efterlängtad sedan tidigare. När pandemin slog till och restriktioner gjorde det svårt för branschen att ta sig till testanläggningarna i södra Europa steg behovet hastigt. Första garantikunden som kommer nyttja den nya inomhusbanan är Volvo Cars.

– Astazeros anläggning ger oss möjlighet att testa och validera våra tekniska lösningar inom såväl säkerhet som självkörande och uppkopplade fordon. Här får vi möjlighet att testa i olika förhållanden och under kontrollerade former, året om”, säger Mats Moberg, FoU-chef på Volvo Cars.

Satsningen stöds av Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter med 10 miljoner kronor.