Världens största lagertält på plats i Göteborgs hamn

I Göteborgs hamnfärdigställs just nu en helt ny omlastningsterminal för skogsprodukter. Totalt kommer 60 000-100 000 TEU att hanteras på Sveaterminalen, och sedan ett par veckor är det nya 21 600 kvm stora lagertältet på plats.

Till hösten står Göteborgs hamns nyaste terminalsatsning klar för driftstart. Terminalen, som fått namnet Sveaterminalen kommer att ha 45 000 kvadratmeter terminalyta, där 21 600 kvadratmeter utgörs av världens största lagertält som sedan ett par veckor står på plats på ytan.

Det 36 meter långa och 60 meter breda tältet rymmer ett 350 meter långt tågset, och ska användas för väderskyddad omlastning av känsliga skogsprodukter som pappers- och massarullar, samt till viss mellanlagring.

– Det är inget campingtält precis, utan en fullt rustad lagerhall som uppfyller alla krav och specifikationer vi ställt, som samtidigt är en kostnadseffektiv lösning, kommenterar hamnutvecklingschef Arvid Guthed.

Mimab ska drifta den nya Sveaterminalen.

– Detta kommer att bli en stor tillgång för hamnen och svensk skogsindustri. Det innebär också nya arbetstillfällen för oss där vi kommer att öka personalstyrkan med 15-20 personer, vilket är väldigt roligt, kommenterar Mimabs vd Mikael Bergman.