Världssjöfartsuniversitetet får rätt att utfärda examina

Regeringen ger Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) rätt att genom Världssjöfartsuniversitet (WMU) utfärda vissa examina inom det maritima området i Sverige. WMU har sitt säte i Malmö och har har utbildningsprogram på både doktorand- och masternivå.

WMU grundades 1983 i Malmö och är den enda FN-institutionen som har sitt säte i Sverige. Universitetet har IMO som huvudman och bedriver utbildningsverksamhet på högskolenivå och forskning inom det maritima området. De har bland annat doktorandprogram inom Miljöpåverkan från marina aktiviteter och masterprogram inom Maritim säkerhets- och miljöadministration.

WMU har ansökt om tillstånd att få utfärda filosofie magisterexamen och filosofie doktorsexamen i maritima studier i Sverige. I december godkände riksdagen en ändring av examenstillståndslagen som gör att regeringen nu kan bevilja universitetets ansökan.

– Det är glädjande att ge WMU rätten att kunna utfärda examina. Detta kommer betyda mycket för att kunna säkerställa en hållbar utveckling av sjöfarten och uppnå FN:s hållbarhetsmål. Utbildning och examina är också viktigt för att göra sjöfartsnäringen mer jämställd, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.