Världsunik bogserbåt under utveckling

Idag inledde bogserbåtsoperatören Svitzer den andra fasen av utvecklingsarbetet med världens första hybridelektriska bogserbåt som kan köras på metanol. Fartyget planeras för sjösättning under andra halvan av 2025 och ska då sättas in i Svitzers bogserbåtsflotta i Göteborgs hamn.

Fartyget kommer att använda ett elektriskt framdrivningssystem med metanolbränsleceller och batterier som ger en bogserbåt med längre uthållighet och färre operativa begränsningar än ett rent batteridrivet fartyg. Metanolbaserade generatorer kommer att ge reservkraft vid behov utan att behöva använda en sekundär bränslekälla.

Utplacering i Göteborgs hamn
Svitzers beslut att placera bogserbåten i Göteborgs hamn bygger hamnens långa historia av att främja och underlätta alternativa bränslen i övergången till grönare sjöfart. För hamnen är metanol en nyckelkomponent i den bränslemix som är nödvändig för transportsektorns omställning.

– Svitzer har levererat säkra och effektiva bogseringstjänster till kunder i Göteborgs hamn i årtionden. Förutom sina ambitiösa mål för att minska utsläppen har Göteborgs hamn redan samlat värdefulla erfarenheter av säker och smidig bunkring av metanol. Hamnens erfarenhet och position som en framväxande metanolbunkerhub, tillsammans med vårt långvariga samarbete och relation, gör Göteborgs hamn till en självklar plats för oss att ta i bruk det här världsunika fartyget, kommenterar Mathias Jonasson, vd för Svitzer i Skandinavien och Tyskland.

Driftsföreskrifter för metanolbunkring har funnits på hamnen sedan 2022, där flera unika och tekniskt avancerade operationer redan genomförts. Ett exempel är bunkringen av Stena Germanica tidigare i år, som blev världens första metanolbunkring från ett bunkerfartyg till ett icke-tankfartyg. Hamnen strävar efter att bli den primära hubben för både bunkring och lagring av metanol i norra Europa.

I sjön 2025

– Göteborgs hamn har satt ambitiösa mål att minska utsläppen från sjöfarten inom hamnområdet med 70% fram till 2030. För att uppnå den ambitionen är omställningen till mer hållbara bränslen som grön metanol av yttersta vikt. Svitzers beslut att bygga det här fartyget är en viktig milstolpe som visar vägen för långsiktig utsläppsminskning av globala bogseringstjänster. Här i Göteborgs hamn ser vi fram emot att välkomna den här banbrytande bogserbåten när den tas i bruk under 2025, kommenterar Göran Eriksson, vd för Göteborgs Hamn AB.

Svitzer har genomfört tekniska studier för att fastställa genomförbarheten av denna typ av fartyg utifrån de tuffa driftskrav en bogserbåt har. Designarbetet kommer nu att påbörjas av Svitzer och marinarkitektbolaget Robert Allan Ltd. Nästa fas i utvecklingen av den nya bogserbåten innefattar ytterligare överväganden kring fartygsbyggnationens omfattning och val av ombordutrustning.

Svitzers beräkningar visar att man med grön metanol i tanken förhindrar utsläpp av ungefär 1 300 ton koldioxid årligen jämfört med fossilbränslebaserade fartyg med samma dimensioner inom Svitzers globala flotta. Fartyget planeras sjösättas under andra halvan av 2025.