Varning för solkurvor och hala vägar

De närmsta dagarna väntas temperaturen i hela landet ligga på drygt 30 grader. Trafikverket bedömer att det finns risk för att solkurvor ska uppstå på järnvägen som påverkar tågtrafiken. Även vägarna påverkas av värmen.

De höga temperaturerna som enligt SMHI:s prognos kommer att vara aktuella under perioden 14 juli och fram emot veckoslutet, gör att Trafikverket fattat beslut om att sänka hastigheten på ett antal järnvägsbanor och bandelar.

I nuläget är trafiken inte trafikstoppad på någon sträcka men några av de företag som trafikerar har valt att ställa in tåg på grund av de nedsatta hastigheterna. Anledningen till att man sänker hastigheten är en säkerhetsåtgärd för att minska belastningen och kunna förhindra en solkurva. Solkurvor är en allvarlig störning som ökar risken för urspårning. Enbart solvärmen är sällan den primära orsaken, trots att den har gett utknäckningen dess namn. Den är däremot oftast den utlösande faktorn.  Hastighetsnedsättningarna innebär att det blir förseningar. Därför uppmanas resenärerna att hämta trafikinformation från respektive tågbolag. På trafikverket.se under trafikinformation uppdateras löpande aktuellt läge i trafiken.  

Annika Canaki, avdelningschef region syd Trafikverket. Foto Trafikverket.

  –Risken för solkurvor på järnvägen är stor vid dessa höga temperaturer, säger Annika Canaki, avdelningschef region syd Trafikverket.

Hastighetssänkningarna görs för att minska belastningen på känsliga bandelar och där med minska risken för att solkurvor uppstår. Vid behov besiktigas banorna innan trafiken kan börja köra som normalt igen. 

Hala vägar även sommartid
När asfalten blir riktigt varm så ökar risken för att väggreppet kan försämras snabbt. Nybelagda vägar är i enstaka fall särskilt utsatta eftersom bindmedel kan tränga upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer. Fenomenet kallas ofta ”blödande asfalt” och kan medföra att vägbanan blir hal.

–Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon är de viktigaste råden, säger, säger Annika Canaki. Bromssträcka och styrförmåga är helt avgörande om det händer något oväntat. Var extra uppmärksam och kör försiktigt, håll avstånd och var utvilad.

Vägbanor och vägmarkeringar kan även bli mycket hala vid regn som kommer efter en längre period med uppehållsväder. Vid kraftig nederbörd finns risk för vattenplaning och även vid lägre hastigheter kan fordonet bli svårt att manövrera.