Västerbotten kraftsamlar för att locka logistiketableringar

En rad logistik- och näringslivsaktörer i Västerbotten samlas nu under ett varumärke, ”Northern Access”, för att förenkla och locka etableringar till norra Sverige. ”En bred samverkan i norr är viktig för att få ett nationellt och internationellt genomslag”, skriver nätverket.

Tanken bakom Northern Access är att det samlande varumärket ska underlätta kontakter mellan potentiella logistikkunder och rätt logistikaktör inom nätverket. De hoppas kunna göra logistikkunders kundresa enklare, smidigare och effektivare.

Parterna som arbetat med varumärket är Inab, Umeå kommun, Kvarken Ports, Umeå hamn, Dåva Terminal, Wasaline, Region Västerbotten och Västerbottens handelskammare.

“Initiativet kommer från Umeå men det är den regionala nyttan som är grundläggande i denna satsning. En bred samverkan i norr är viktig för att få ett nationellt och internationellt genomslag. Ambitionen är även att växa och utveckla konceptet, bland annat med fler partners/medlemmar”, skriver nätverket.

Varumärket kommer användas för marknadsföring av tjänster, service och kompetenser inom logistik. Northern Access utgår från Umeå och Västerbotten med dess identifierade konkurrensfördelar och ska stärka hela norra Sveriges attraktivitet.