Vätgasdrift testas på Inlandsbanan

I en ny avsiktsförklaring avser Statkraft och inlandsbanan att tillsammans genomföra ett pilotprojekt för att utreda vätgasdriven godstrafik under 2020 – 2021. Satsningen kan möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods genom halva Sverige – utan att kontaktledningar måste upprättas.

I 2018 lanserades världens första vätgasdrivna tåg i reguljärtrafik i Tyskland. Inlandsbanan och Statkraft har nu tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam satsning på vätgasdriven, tung godstransport. Satsningen omfattar ett pilotprojekt under 2020 – 2021 då bolagen avser att närmare utreda konvertering av Inlandsbanans dieseldrivna draglok till vätgasdrift. Vid positiva resultat av utredningen kommer man i nästa steg upprätta vätgasproduktion och tillhörande infrastruktur och genomföra tester av vätgasdriven godstrafik på järnväg.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och att samtidigt undvika att upprätta dyra kontaktledningar utmed spåret. Under 2019 genomförde bolaget sin första persontransport med fossilfritt drivmedel. Genom samarbetet med Statkraft, som idag är Europas ledande leverantör av förnyelsebar energi, bereds nu nya möjligheter att genomföra en konvertering till vätgasdriven, koldioxidfri godstransport.

– Det här är ett mycket viktigt steg för att tillförse transportmöjligheter för alla våra kunder inom den tunga industrin som har mycket höga miljökrav, kommenterar Inlandsbanans VD Peter Ekholm.

I ett uttalande uttrycker även Statkrafts VP för vätgas, Ulf Eriksen, sin tillförsikt till samarbetet.

– Statkraft anser att vätgas från förnyelsebar energi blir helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter och detta projekt ger intressanta möjligheter i den utvecklingen.