Vätgasproducenten Nilsson Energy till Säve

Energibolaget Nilsson Energy väljer att etablera sig på Gateway Säve. Här kommer man att utveckla och producera nyckelfärdiga containerbaserade system för energilagring och elförsörjning till bland annat fastigheter.

Närheten till de andra aktörer inom hållbar mobilitet, och närheten till infrastruktur avgjorde valet av placering av etableringen.

– Genom etableringen på Gateway Säve får vi – förutom optimala lokaler för vår upprampning av våra powerboxar – tillgång till en miljö där flera företag och kompetenser delar samma visioner och vill hitta lösningar för morgondagens energi och hur den ska kunna bidra till en mer hållbar planet. Tack vare Gateway Säve kan vi på hemmaplan etablera en åtråvärd och efterfrågad vätgashub, kommenterar Nilsson Energys medgrundare och styrelseledamot Martina Wettin, i ett pressmeddelande.

Nilsson Energy grundades 2017 med idén att utveckla fossilfria energisystemslösningar baserade på vätgaslagring av främst solenergi. Sedan dess har visionen vidgats – 2019 byggde man världens första solcellsdrivna tankstation för vätgas i Mariestad, och 2020 påbörjade Serneke bygget av en utsläppsfri förskola i Mariestad, där Nilsson Energy levererade energilösningen; en solcellsanläggning på taket där överskottselen lagras som vätgas i en intilliggande byggnad, för att användas till uppvärmning och el under vintern.

Hans-Olof Nilsson “Mr Vätgas”, grundare av Nilsson Energy. Foto Nilsson Energy,

I anläggningen på Gateway Säve kommer företaget att utveckla och producera nyckelfärdiga containerbaserade energimoduler (RE8760 powerboxar) innehållande produktion av decentraliserad grön vätgas via elektrolys, batteri, lagrings- och bränslecellsteknik. Boxarna ska användas av företagets kunder för att stötta befintlig infrastruktur med el och värme, lagring av förnybar energi tills den behövs samt kunna erbjuda fossilfri mobilitet. Nilsson Energys lösningar sträcker sig över hela värdekedjan för vätgas.

– Vi ser ett tydligt intresse kring många företag som sysslar med att utveckla och producera hållbara lösningar inom transport- och energibranschen som fått upp intresset för det kluster av innovativa aktörer och företag som just nu samlas på Gateway Säve. Man ser en styrka att i vardagen ha sin arbetsplats i närheten av likasinnade, vara på plats där det händer och att träffas i restaurangen eller ta en kaffe och utbyta erfarenheter och lösningar, kommenterar Ulf Östermark, utvecklingschef för Gateway Säve.

Nilsson Energy har även inlett ett samarbete med MyFC, som säljer bränslecellslösningar till bl a självgående truckar, AGVer.

Redan från och med hösten 2021 hyr Nilsson Energy temporära lokaler av Castellum och man kommer att flytta in i sina nya kundanpassade lokaler våren 2022.