Vätgaståg på besök i Sverige

Världens första vätgasdrivna passagerartåg befinner sig för första gången på svensk mark. Alstom presenterar tåget för att visa upp dess potential för hållbara transporter i Sverige.

Coradia iLint lanserades redan 2016 som det första passagerartåget i världen att drivas av vätgas. Sedan dess har tågen spridit sig i Europa och i slutet av 2020 fick Alstom i uppdrag att leverera nya tåg till regionen Lombardiet i Italien. Nu presenteras tåget i Sverige för intressenter, transportmyndigheter, beslutsfattare och media.

– Coradia iLint-tåget representerar en enorm möjlighet för Sverige att reducera CO2-utsläpp och till och med göra järnvägen koldioxidfri. Genom vätgasdriven regional kollektivtrafik kan regionala operatörer bli föregångare inom modern mobilitet. Det har nyligen skett i Tyskland, Holland och Österrike, som redan testat och antingen redan implementerat eller planerar att implementera vätgaståg, kommenterar Rob Whyte, vd för Alstom Nordics.

Vätgaståget Coradia iLint på besök i Östersund. Foto Alstom