Ur DL 4 2021: Växande intresse för packautomation

I takt med att e-handeln växer och logistiken blir mer arbetsintensiv så ökar investeringarna i automation i lagerprocesserna. Och packautomation som en del av e-handelslogistiken har vuxit starkt de senaste åren.

– Det var 2018 som det verkligen smällde till, berättar Thomas Nöjd, vd på emballageföretaget Nöjd AB, som har mer än fördubblat omsättningen sedan 2018.  

Ur Dagens Logistik nr 4 2021

E-handeln växer och blir alltmer arbetsintensiv, vilket innebär att behovet av effektivisering av lagerprocesserna ökar. Automationsvågen som svept över lagersverige de senaste åren har tidigare främst fokuserat på plock och transportprocesserna i intralogistiken. Men de senaste åren har även den arbetsintensiva packprocessen blivit en flaskhals för många e-handlare och TPL.aktörer. 

– Vi insåg tidigt att e-handeln kommer bli en viktig bransch för oss, och de senaste åren har även TPL-kunderna tillkommit. Vi har alltid haft maskiner i sortimentet, men tidigare har e-handelsmarknaden inte varit mogen att automatisera packprocessen, berättar Thomas Nöjd. 

Det var Thomas Nöjds pappa Christer Nöjd som ligger bakom namnet på familjeföretaget, som grundades 1982. Från början låg fokus på industrins behov, men de senaste åren har e-handeln allt mer hamnat i fokus. Företaget har haft en tillväxt på över 80 procent de senaste 24 månaderna, och gått från en omsättning på knappt 200 miljoner kronor 2017 till 500 miljoner kronor idag, med 22 anställda på kontoret i Bålsta. Björn Kjellbris är ansvarig för packautomationen och har funnits inom företaget sedan 1988. 

Björn Kjellbris. Foto Nöjd AB.

– Vi har gått från att vara en leverantör av förpackningsmaterial och utrustning, till att bli allt mer involverade i packprocessen. Och där vill vi gärna vara med från början, säger Björn Kjellbris. 

Tillväxt kräver pack-strategi

Enligt honom växer många e-handlare så snabbt att det kan vara svårt att växa om man inte har en strategi för hur packprossen ska utvecklas. E-handlarna har också blivit mer medvetna och kräsna än de var för några år sedan. 

– Få vill gå med den enklaste lådan idag, e-handlarna har blivit medvetna och satsar oftare på tryck och en kartong med ett trevligare utseende. Lådan har blivit en “gratis” reklambärare, men det handlar också om att kunderna blivit mer miljömedvetna och inte vill ha för mycket fyllnadsmaterial, inte onödig plast etc. 

Företagets flaggskeppskunder Apotea och Adlibris har packmaskiner av typen I-pack från B+ där Nöjd AB levererar alla ingående komponenter såsom wellådor, lim, etiketter samt service och reservdelar. Apotea har i nuläget lite över 20 maskiner i sitt lager i Morgongåva, enligt Nöjd AB. Varje maskin är begränsad till en storlek på bottenplatta, längd och bredd, men anpassar sedan höjden efter artiklarna i kartongen.

Tumregel för I-pack

Det är viktigt att kunna sitt sortiment och sina volymer när man automatiserar. 

– Vi har aldrig kunnat automatisera en e-handlares hela paketflöde, men ofta räcker det med 80 procent av flödet för att det ska vara gångbart ekonomiskt. 

En tumregel han har för automation med B+ lösningar är att om 200 000 ordrar kan dras genom automationen under de närmaste 1,5 åren, så går kalkylen ihop. 

– Och för  en e-handlare som inte riktigt är där än, men som ser att man har en tillväxt som gör att man kommer vara där om 2 år är det också en bra investering. 

Den viktigaste orsaken till att  investera i packautomation är självklart hastigheten på packprocessen. 

– Vår I-pack kan förpacka 15 ordrar i minuten, jämfört med en minut som det tog när vi klockade en operatör. Sett till hela verksamheten ungefär halveras packtiden. Ska du hantera en försäljningspeak som Black Friday menar jag att automation är ett bättre sätt än att hyra in en massa personal. 

Något annat som gör förpackningsautomation till en bra investering är fraktkostnaden – som går hand i hand med hållbarhetsaspekten, menar Björn Kjellbris. 

– Automationen minskar i stort sett alltid paketvolymen. Hur mycket varierar från fall till fall och beror på hur duktiga man varit tidigare, men de av våra kunder som gjort den största minskningen har halverat sina volymer ut ur huset. 

TPL på banan

Även många TPL-aktörer har hakat på packautomationståget – men hittills oftast bara för ett kundflöde. Automationslösningarna är dock tillräckligt bra idag för att hantera flera kundflöden samtidigt, menar man på Christer Nöjd. Man kan t ex byta tryck på kartonglocket beroende på kund, utan att hastigheten påverkas.  

– Det är många e-handlare som har ett gemensamt flöde i sin lagerautomation, men än så länge har vi inte sett det inom pack. TPL-arna har stora möjligheter att kunna hitta synergierna lite mer – t ex investera i ett flöde för en stor kund, som mindre kunder kan haka på. 

Varifrån kommer maskinerna? Är Sydostasien i framkant även inom packområdet?

– Vi besöker olika mässor för att hålla oss ajour. Men Kina ligger inte först inom automatiserat pack, där är arbetskraften för billig, utan snarare Europa. Automation är ju ett sätt för oss i Europa att kunna konkurrera och skapa smarta lösningar, säger Thomas Nöjd. 

Av Klara Eriksson

Läs mer ur DL 4 2021: Tre e-handelslogistiker om packautomation

Exempel på packmaskiner

Ipack och E-cube från B+ Equipments

I-pack hos Apotea. Foto Nöjd AB-

B+ packmaskiner, med modellen I-pack, där kartongen viks ned i rätt höjd och får ett lock, och den nyare E-cube, där kartongsidorna rivs i rätt höjd för att minimera luft och fungerar som lock. Varje maskin utgår från en viss bottenplatta, och sedan skär av kartongen i varornas höjd. I-pack har funnits några år på marknaden och går att hitta hos många svenska e-handlare och TPL-are, och E-cube finns bl a hos Royal Design i Nybro. Finns flera leverantörer på svenska marknaden.

Panotecs packmaskin Opera. Foto Panotec.

Opera från Panotec

Italienska Panotecs packmaskin Opera reglerar förpackningens höjd, längd och bredd för att passa produkternas storlek. Det här minskar behovet av förpackningsmaterial och fyllnadsmaterial, då produkten inte åker runt i paketet. Boxon är nordisk generalagent för Panotec. 

– Det här är en helt ny maskin, som installerats hos 6–7 kunder i Europa. Vi för samtal med 4–5 kunder i Sverige om den här lösningen, berättar Anders Marbe, Boxon. 

En Opera är ca tre ggr dyrare än en Ipac, hastigheten ligger även här på 15 ordrar i minuten, men förpackningsmaterial och luft minskar, liksom det manuella arbetet i packprocessen. En liknande maskin tillverkas av CMC, och hittas bl a hos Postnord TPL i Ljungby. 

E-motions packmaskin

E-motions packmaskin. Foto E-motions Europe AB.

Svenska E-motions Europe AB, som tidigare utvecklat en paketsorteringslösning baserad på DWS-dimension, vikt och scanning, har under hösten lanserat en ny packmaskin där produkterna förpackas i en well-påse, som används av bl a Snusbolaget. Packet sker vertikalt (manuellt uppifrån) och varan, där två wellpapprullar med fast bredd svetsas ihop med tryckaktiverat lim på wellrullens insida, s k cold seal, och skärs utifrån varas höjd. Maskinen klarar ca 10 order/minut och har  inbyggd etikettering och kan trycka loggor för olika kunder på kartingen. En förhållandevis billig automationslösning jämfört med exempelvis I-pack och Opera.