Veidekke bygger ny terminal för Postnord i Norge

Veidekke har skrivit kontrakt med Postnord om att bygga en ny logistik- och sorteringsterminal i Hanekleiva företagspark i Norska Holmestrand. Terminalen kommer ha en bruttoarea på 15 000 kvm.

Den nya terminalen kommer vara en viktig del i Postnords infrastrukturplan för att stödja den kraftiga e-handelstillväxt som förväntas i framtiden. Kontraktet är en totalentreprenad och av de nio företag som la anbud gick det till Veidekke.

– I Veidekke Logistikkbygg är vi specialiserade på utveckling och konstruktion av stora logistik- och lagerbyggnader i nyckelfärdiga kontrakt. Detta var ett projekt som vi väldigt gärna ville vinna, och i samarbete med Veidekke Bygg Buskerud kommer vi att lösa detta inom Postnords ramar, kommenterar Roar Kristiansen, vd för Veidekke Logistikkbygg.

Byggandet börjar efter semestern och projektet ska stå klart inom ett år.