Veidekke: Stabil logistikfastighetsmarknad

Veidekkes färska samhällsbyggnadsrapport redovisar en delad bild av den svenska samhällsbyggnadssektorn. Medan kontor, samhällsfastigheter samt lager- och logistik uppvisar stabilitet finns risk för en perfekt storm på bostads- och fastighetsmarknaden.

Baserat på tillgängliga data kommer bostadsbyggandet att minska med 25–30 procent 2023, jämfört med toppåret 2021. Efter sommaren har det dock skett ett kraftigt skifte på marknaden som inte fångas av äldre statistik.

Lennart Weiss. Foto Veidekke.

– Följdeffekterna av kriget i Ukraina har skapat en giftig bägare av skenande prisutveckling på energi och livsmedel, stigande räntor och oro på de finansiella marknaderna. Kombinationen av höga byggkostnader, fallande bostadspriser och press på hushållen kommer att prägla utvecklingen på marknaderna de närmaste ett till två åren. Risken är stor för en halvering av bostadsbyggandet (påbörjade bostäder), säger Lennart Weiss, kommersiell direktör och analysansvarig på Veidekke i ett pressmeddelande.

För logistikfastighetssegmentet ser läget stabilt ut, då den minskade köpkraften och inflationen balanseras upp av handelns strukturomvandling och de ökade behov av logistik för stordriftsfördelar samt last mile.

“Den samlade bilden av något högre avkastningskrav och minskad konsumtion innebär troligtvis att efterfrågan på nya
lager- och logistikanläggningar minskar i förhållande till den stora efterfrågan som synts de senaste åren, men nya etableringar till följd av strukturomvandling och uppkomsten av nya logistiklägen till följd av ny infrastruktur innebär en fortsatt, om än mer dämpad, efterfrågan på nyproduktion inom segmentet.” skriver Veidekke.

Länk till rapport.