Verdion bygger 13 000 kvm i Rosersberg

Brittiska logistikjätten Verdion inledde i våras en miljardsatsning på logistikfastigheter i Norden, och nu drar det första byggprojektet i Sverige igång i Rosersberg, där man bygger två fastigheter på totalt drygt 13 000 kvm, tillsammans med investeraren Tritax Eurobox.

Det var i våras som utvecklaren Verdion, som verkar inom logistikfastigheter i hela Europa med säte i London, inledde en miljardsatsning på den nordiska marknaden, med huvudfokus på Sverige och Danmark. Nu drar bolaget igång sitt första bygge i Sverige sedan nysatsningen lanserades, tillsammans med den brittiska fastighetsinvesteraren Tritax EuroBox plc.

Bolagen planerar bygga två logistikanläggningar i Rosersberg norr om Stockholm, en investering på omkring 284 miljoner SEK. Den nya “logistikparken” som Verdion kallar den, kommer att bestå av två byggnader på 8 200 respektive 5 000 kvadratmeter. Tritax EuroBox kommer att förvärva fastigheterna och finansiera utvecklingen genom forward funding, med en initial nettoavkastning på 4,2 procent. Verdion kommer att utveckla logistikanläggningarna och fungera som kapitalförvaltare efter uthyrning och färdigställande.

För Tritax blir detta logistikbyggnad nummer 18 och 19 totalt, och fjärde i Sverige. Bolaget köpte bland annat en tomt i Arendal av Göteborgs hamn i somras. Verdion har tidigare byggt BMWs nordiska distributionslager i Staffanstorp, och två logistikparker utanför Köpenhamn. Projektet blir Verdion och Tritax tredje partnerprojekt, bolagen har titigare samarbetet kring utvecklingen av ett livsemedelslager för HAVI nära Hannover i Tyskland.

– Vi är glada över att förvärva vår andra logistikpark i Sverige, efter förvärvet av Göteborgs-anläggningarna i juni tidigare i år och bygga upp vår närvaro på denna viktiga marknad, som vi förväntar oss kommer fortsätta att prestera väl tack vare starka fundament, kommenterar Alina Iorgulescu, Assistant Fund Manager på Tritax EuroBox i ett pressmedddelande.

Johan Nihlmark. Foto Verdion

– Efterfrågan bland hyresgäster är stor och marktillgången är begränsad till de främsta marknaderna, såsom Stockholm och Göteborg, där vi investerar. Att förvärva tillgångar med hjälp av en forward funding-struktur är ett effektivt sätt att få åtkomst till de bästa tillgångarna i de bästa lägena, till marknadsanpassade priser. Vi förväntar oss att båda logistikparkerna ska bli framgångsrika och leverera bra värde till våra aktieägare.

Byggnaderna planeras ha toppmoderna specifikationer för att säkerställa maximal driftseffektivitet, låga hyreskostnader och långsiktig hållbarhet. Båda partnerna har åtagit sig att bygga logistikanläggningar med starka ESG-referenser, med en utvecklingsprocess utformad för att uppnå en certifiering på minst BREEAM Very Good-nivå, inklusive en rad energibesparingsinitiativ, samt lösningar för att öka personalens välbefinnande.

– Den svenska logistikfastighetsmarknaden erbjuder en enorm potential och detta projekt i Stockholms mest attraktiva logistikläge utgör ett betydande steg framåt i våra planer på att investera och utvecklas i regionen. Citynära logistik är ett stort tillväxtområde och kommer, tillsammans med våra strategiska parker och anläggningsanpassade specialbyggnader, att vara ett stort fokus för vår verksamhet under de kommande åren, kommenterar Johan Nihlmark, affärsutvecklingschef för Norden på Verdion. 

Bygget förväntas starta under fjärde kvartalet i år efter avslutad bygglovsprocess och slutföras under fjärde kvartalet 2022.

Läs mer:

Dagens Logistiks intervju med Verdions grundare Michael Hughes.