Verdion handlar logistik i Danmark

Logistikjätten Verdion köper två logistikfastigheter i Danmark för totalt 30 miljoner euro, genom bolagets VELF1-fond. Köpen gäller L’Oréals 17 000 kvm stora distributionscenter i Greve och Haldor Topsøes lager på 11 000 kvm i Fredrikssund.

Logistikfastighetsutvecklaren Verdion inledde en hårdsatsning på den nordiska marknaden i våras, och aviserade nyligen ett logistikbyggprojekt i Rosersberg. Nu gör bolaget två nya logistikfastighetsaffärer i Danmark, där man förvärvar L’Oréals 17 000 kvm stora distributionscenter i Greve från AP Ejendomme, och en logistikanläggning på nästan 11 000 kvm i Frederikssund från Ejendomsselskabet Frederikssund, där Haldor Topsøe är hyresgäst.

– Vi har för närvarande ett antal andra anläggningar på gång, säger Peter Michael Tetzlaff. Foto Verdion.

Distributionscentret i Greve och logistikanläggningen i Frederikssund representerar en sammanlagd investering på över 30 miljoner euro, som den paneuropeiska Verdion-fonden Verdion European Logistics Fund 1 (VELF1) ligger bakom. VELF1 fokuserar på logistikanläggningar på strategiska platser i Nordeuropa. Ungefär hälften av fondens kapital på 310 miljoner euro är avsett för aktiviteter i Tyskland, medan resten tilldelas Benelux och Norden. Dessutom planeras opportunistiska investeringar i Benelux, Central- och Östeuropa.

– Verdion har varit verksamt i Norden kring logistikutveckling sedan en tid tillbaka och vår investeringsaktivitet växer nu parallellt med utvecklingsområdet i verksamheten. Dessa off market-affärer är ett bra exempel på vår strategi i Danmark och Sverige, och vi har för närvarande ett antal andra anläggningar på gång med etablerade hyresgäster på strategiska platser, kommenterar Peter Michael Tetzlaff, investeringsansvarig i Norden på Verdion.

Greve-affären assisterades av Gottlieb + Partners på säljarsidan, medan Verdions fick juridiskt stöd från Bruun & Hjejle. Frederikssund såldes av Ejendomsselskabet Frederikssund ApS genom Sydbank med CBRE som mäklarstöd åt säljaren och Accura bistod Verdion.