Vertikalodlade kryddor ska säkra varuförsörjningen för Ica

Ica har tillsammans med Oh My Greens tecknat avtal för en megafarm med inomhusodling av färska kryddor från en ny vertikalodlingsanläggning i Söderfors, mellan Gävle och Stockholm. Satsningen möjliggör en stabil varuförsörjning året runt.

Icas vertikalodlade kryddor odlas inomhus i ett kontrollerat system i en outnyttjad ombyggd industrilokal, så ingen ny odlingsmark behövs. Elen kommer från förnybar vindkraft och anläggningen har ett recirkulerande vatten- och näringssystem. Den beräknas producera 2,7 miljoner krukor per år, över hela året, vilket säkrar tillgången för handlaren.

– Inom Ica jobbar vi kontinuerligt med innovationer och strävar efter att vara en drivande part i att utveckla framtidens matsystem. Att ta steget in i detta slutna system med vertikalodlade kryddor gör att vi säkrar varuförsörjningen och ambitionen framåt är att öka andelen svenskt och lokalt på våra hyllor, kommenterar Jonas Andersson, chef affärsområde frukt, grönt och blommor på Ica Sverige.

Utvecklingen av kontrollerad inomhusodling öppnar upp för att ge stabila odlingsförhållanden och jämn kvalitet över hela året, även i Sverige. Med LED-belyst vertikalodling blir det också lättare att anpassa odlingen efter växternas behov för att hålla en jämn kvalitet och smak. Genom att odla på höjden i flera våningar utnyttjas dessutom markytan effektivt.

Satsningen gäller 14 olika kryddor som levereras till Ica-butiker norr om Avesta, från lagret i Borlänge.