Vianode bygger batterifabrik i Norge

Två miljarder norska kronor investeras nu i en produktionsanläggning i norska Herøya för produktion av anodmaterial, som används i batterier till elfordon. Vianodes fabrik kommer producera material för 20 000 elfordon per år, och en ny fabrik är redan på gång.

Vianode producerar anodmaterial för battericeller och är dotterbolag till Elkem, Hydro samt Altor. Nu investerar företaget två miljarder norska kronor i en ny fabrik för mer hållbar produktion av anodmaterial. Företaget uppger att deras fabrik kommer kunna producera batterimaterial med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med konventionell teknik.

Fabriken byggs i Herøya, Norge, och ska producera batterimaterial till ca 20 000 elfordon årligen till 2024. Den utgör första fasen i en längre investeringsplan och kommer byggas parallellt med förberedelserna för fas två. Fas två utgör ännu en fabrik som är skalad för att kunna försörja material till 2 miljoner elfordon till 2030.

– Detta investeringsbeslut markerar ett historiskt steg för Vianode och dess ägare och är ett erkännande av det arbete som både våra anställda och partners har lagt in. Baserat på starkt stöd från ägarna Elkem, Hydro och Altor har Vianode nu en stabil grund för att lyckas bygga ett industriellt ledarskap inom avancerade batterimaterial med grönt fotavtryck, kommenterar Asbjørn Søvik, interim vd och verkställande styrelseordförande.

I maj 2021 tecknade företaget ett samförståndsavtal med batteritillverkaren Morrow Batteries gällande försörjning av batteritillverkarens kommande fabrik i Arendal, Norge. Vianodes nya fabrik i Herøya är en viktig del i det avtalet. Materialen från fabriken har egenskaper som möjliggör snabbare laddning, längre räckvidd och längre livscykel. Samtidigt uppges de vara säkrare och lättare att återvinna.

– Den globala efterfrågan för batterier växer snabbt, driven av den gröna omställningen, men produktionen av batterimaterial hänger inte med. Europa står inför en märkbar brist av grafitmaterial framåt 2030, vilket Vianode siktar på att bemöta med våra högpresterande produkter. Biltillverkare och myndigheter fokuserar också allt mer på en hållbar värdekedja, där Vianode har ett unikt erbjudande med vårt låga koldioxidavtryck, kommenterar Stian Madshus, vd för Vianode.

Företaget grundades 2021 och har sedan dess drivit en industripilot i Kristiansand, Norge. Den nya fabriken innebär att företaget behöver nyrekrytera runt 100 medarbetare till slutet av 2023.