Videoanalys effektiviserar Bauhaus e-handelslogistik

Sedan ett år tillbaka använder Postnord TPL nätverkskameror vid Bauhaus e-handelslager i Norrköping, för att kunna dokumentera, analysera och förbättra logistikprocesser.  “Den största vinsten finns på fraktsidan, vi har sänkt transportkostnaderna med 15 procent” berättar Daniel Burström på Postnord TPL.

Postnord TPL sköter Bauhaus växande e-handelslogistik från sitt lager i Herstadberg i Norrköping, som byggts i etapper 2016 och senast 2019. Det är en på många sätt utmanande logistik, med allt från små skruvpaket till skrymmande gods som toalettstolar och ytterdörrar. Omkring 80 personer arbetar på e-handelslagret beroende på säsong, och under högsäsong skickas drygt 2 000 ordrar ut per dag, varav omkring hälften är paketgods och hälften mer skrymmande gods.  

De senaste åren har e-handeln successivt tryckt ut centrallagerhanteringen ur byggnaden, och tar nu upp 34 000 av de totalt 39 000 kvm lagerytorna i fastigheten. 

– All e-handel från Bauhaus svenska och norska sajt sköts härifrån, berättar Daniel Burström, enhetschef för Bauhaus e-handelslager på Postnord TPL.  

Butikslagret har i sin tur fått spridas på fem olika siter i Norrköping – men kommer snart åter samlas i en ny fastighet på Malmölandet, där Infrahubs och Catella bygger ett 70 000 kvm stort nytt lager, klart vid årsskiftet.  

De senaste åren har e-handeln successivt tryckt ut centrallagerhanteringen ur lagret på Herstadberg, och tar nu upp 34 000 av de totalt 39 000 kvm lagerytorna i fastigheten. Foto Daniel Burström   

– Det blir en otrolig effektivisering att ha hela DC-verksamheten på ett ställe. Går allt enligt plan får vi fastigheten för oss själva om knappt ett år.   

Ytan behövs – Bauhaus e-handel växte 25 procent mer än prognosen för 2020, på grund av pandemin.  

– Vi har haft en enorm tillväxt och tanken från Bauhaus sida är ju att e-handeln ska fortsätta växa. Allt pekar ju ditåt, konstaterar Daniel Burström.   

Daniel Burström. Foto Postnord TPL

Hittar fel med videoanalys 

När en produkt kommer fram skadad eller något är fel eller saknas i en order, har det tidigare varit svårt att veta exakt vad som gått snett. 

– Packar vi på rätt sätt lovar transportörerna i princip att godset ska komma fram helt. Vi utformar våra rutiner enligt transportörernas riktlinjer, men går något sönder är det svårt att veta om vi gjort fel här på lagret eller om skadan uppkommit senare i leveransledet.   

I april 2020 började Postnord TPL använda intelligent videoanalys, där logistikfunktioner som pack och utlastning filmas för ökad kvalitetskontroll.  

– Varje fel som sker innebär ju en väldigt missnöjd kund och stora extrakostnader i slutänden, så visionen är att inga fel ska ske alls.  

Processerna som filmas är packning, uppställningsområden för utgående gods och utlastningsdelen ända in i lastbilen. Postnord TPL hyr tjänsten av SiB Solutions och videomaterialet tillsammans med data från lagerstyrningssystemet sparas sedan i 30 dagar. Via ordernummer, artikelnummer eller sändningsnummer kan man söka fram rätt videosekvens och se hur varan hanterats.  

– Har vi gjort fel får vi verktyg att förändra våra rutiner och arbetsprocesser. Har vi däremot gjort rätt så kan vi visa det, vilket ger ett ökat förtroendekapital.  

15 procent lägre transportkostnader 

Ett exempel var en kund som köpt ett verktygspaket och påstod att de fått tegelstenar i paketet istället, berättar Daniel Burström.   

– Då kunde vi gå in och se att vår personal gjort allting rätt. Det blir en trygghet för våra anställda, att de inte kan anklagas felaktigt, säger Daniel Burström. 

– Det är ett mjukt värde som inte riktigt går att sätta ett pris på. 

Efter ett år har leveranskvaliteten höjts från 99,9 till 99,95 procent, bland annat genom förbättrade processer.  

– Det låter kanske inte mycket, men varje tiondel närmare felfri logistik är viktig. 

Sedan Postnord TPL började med videoanalys har  fraktkostnaderna minskat med 15 procent för Bauhaus e-handelsleveranser. Foto Daniel Burström 

Den största effekten var dock oväntad: Sedan man började med videoanalys har  fraktkostnaderna minskat med 15 procent för Bauhaus e-handelsleveranser.  

– Vi kan ställa helt andra krav på transportörerna nu, visa om godset skickats rätt emballerat och säkerställa att debiteringen från våra speditörer är korrekt, eftersom vi vet exakt hur godset var packat. Systemet skapar ett enormt förtroendekapital gentemot alla våra partners, inte minst Bauhaus. 

Av Hilda Hultén