Vidgad allians mellan Kilenkrysset och Train Alliance

Kilenkrysset går in som ägare i nyligen börsnoterade Train Alliance, som i sin tur blir ägare av en 915 000 kvm stor tomt i Tillberga, Västerås, samt utökar sin andel i två, med Kilenkrysset gemensamt ägda, tomter på sammanlagt 437 900 kvm i Krogsta i Sigtuna.

Train Alliance som grundades år 2009 bygger anläggningar för tågunderhåll och noterades tidigare i år på Nasdaq First North. Bolaget uppger sig disponera ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 990.000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag. Bolaget söker också vidare efter aktivt efter strategiskt belägen mark för att möta den, om man bortser från den nuvarande Corona-effekten, växande efterfrågan på tåg som transportslag.

– Vi köper mark tidigt för det tar 10–15 år att få de tillstånd som behövs, så vi behöver vara ute i god tid och hitta rätt platser, säger Otto Persson, styrelseordförande för Train Alliance. 

Streatgiskt marktillgång för TA

 I Tillberga i Västerås har det bedrivits tågunderhåll under mycket lång tid, och fastigheten på 915 000 kvm som Train Alliance nu blir ägare av utgörs av råmark. Avsikten är att få delar av fastigheten järnvägsklar inom tio år.

–  Vi behöver stora ytor och våra förvärv nu avser etableringar för trenden på ökad godstrafik på järnväg, denna trend vill vi ska fortsätta, säger Otto Persson. 

Train Alliance utökar även sin andel i de två med Kilenkrysset gemensamt ägda bolagen Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB, som äger fastigheterna Sigtuna, Norrsunda-Krogsta 16:1 och 16:3, till 45 procent, genom affären. Det totala området och markytan utgör 437 900 kvadratmeter för de två fastigheterna och ligger en dryg kilometer från Rosersbergs kombiterminal. 

Utvidgat samarbete

Train Alliance äger redan mark i ett flertal kommuner runt om i Sverige där markprojektering pågår, ett sådant område är Sigtuna, och samarbetet med Kilenkrysset är inte nytt. 

– Vi har samarbetat bland annat genom att vi har varit konceptframtagare för järnvägsanläggningar som Kilenkrysset byggt och investerat i, ex. Kilenkryssets rikskombiterminal Rosersberg, säger Otto Persson. 

Förvärven uppgår till ett värde av 226 miljoner kronor och genom affären går Kilenkrysset in som ägare på drygt 10 procent i Train Alliance. 

Ömsesidig vinning

För Kilenkrysset innebär affären en ömsesidig vinning, enligt Kilenkryssets styrelseordförande Jan Persson.

Jan Persson, Kilenkrysset. Foto Lena Sonne

– Man vill se att det händer något med tåg och därför går vi in som ägare i bolaget. Jag tror på tåg idag och i framtiden, säger Jan Persson till Dagens Logistik.

Kilenkrysset var tidigt ute med fokus på hållbarhet och miljövänliga transporter då man byggde och finansierade Rikskombiterminalen i Rosersberg redan 2015 och man har “en mängd fastigheter och kunder som kräver järnvägsanslutning till sina anläggningar” vilket Persson beskriver som  “en trevlig trend”.

– Vi jobbar ju med lager och logistik och annat och vet att du får lättare företag till områden där du kan erbjuda godstransporter med tåg. I Rosersberg använder exempelvis företag som Lidl och Postnord spåren. 

Du får lättare företag till områden där du kan erbjuda godstransporter med tåg

Train Alliance lättar på kapacitetstrycket inom godstrafiken genom att den heta Mälardalsregionen får stöd kapacitetsmässigt av Hallsberg och ytterligare satsningar i Mälardalens ytterområden skriver Kilenkrysset i ett pressmeddelande om affären.

– Train Alliance skapar förutsättningar för att godstrafiken och transport av varor på järnväg kan öka och detta gynnar våra anläggningar och de av våra kunder som vill – av effektivitets- såväl som miljöskäl – få in- och utleveranserna omlagda till järnväg. Så för Kilenkrysset är detta en affär för fördjupat samarbete och inte en avyttring, kommenterar Jan Persson.

av Klara Eriksson