Visselblåsare på Postnord hotad med avsked

I veckan sände TV4s granskningsprogram Kalla Fakta ett inslag om den Postnord-anställda brevbäraren Emilia Leijon Amrén, som hotats med avsked efter att hon larmat i media om ohållbar arbetsbelastning och mängder av försenade brev. Postnords agerande mot Emilia kan bryta mot visselblåsarlagen, enligt experter i inslaget.

Sedan varannandagsutdelningen infördes i hela Sverige i maj 2022, har kvaliteten på utdelningen svajat: mottagarna har klagat och Post- och telestyrelsen har krävt åtgärder av Postnord, då utdelningen inte lever upp till kvalitetskraven i Postförordningen.

Färre brevbärare ska dela ut dubbelt så mycket post dagarna utdelningen sker, och sedan införandet har brevbärare på Postnord larmat om en ohållbar arbetsbelastning, med mängder av försenade brev som följd. Men efter att brevbäraren Emilia Leijon Amrén berättade om arbetsmiljön i tidningen Mitti fick hon en erinran.

– Det står vilka datum jag har brutit mot deras code of conduct, att jag har gått ut i tidningar, att de ser väldigt allvarligt på mitt beteende, att jag kan skiljas från min anställning om jag gör detta igen. Och att jag alltid ska vara lojal mot min arbetsgivare och inte yttra mig negativt på sociala medier, eller i andra medier, säger hon i inslaget i TV4s Kalla Fakta.

Även skyddsombudet har fått en erinran för att ha varit aktiv i ett brevbärarupprop, som samlat nästan 1 800 underskrifter.

– Alla anställda har rätt att uttala sig och säga vad man tycker om saker som inte fungerar. Och i det här läget är det viktigt att man kan ha förtroende för oss som arbetsgivare och kan gå till sin närmaste chef, säger Agnes Karlsson, produktionsdirektör på Postnord i inslaget.

Men Emilia har larmat internt. I maj 2021 använde hon Postnords visselblåsarfunktion. Hon har tillsammans med skyddsombudet tagit initiativ till flera möten mellan chefer och brevbärare och hon har mejlat Post- och Telestyrelsen. Allt detta innan hon intervjuades i media och innan hon gjorde inläggen på sociala medier.

Enligt journalisten och yttrandrfrihetsexperten Nils Funcke kan Postnords erinran mot Emilia jämställas med en repressalie, något som bryter mot visselblåsarlagen, och även grundlagen om yttrandefrihet.

– Här är det en brevbärare som har följt alla regler och kriterier som är uppställda i lagen, och som sen blir utsatt för repressalien. Det finns ett uttryckligt förbud mot det i visselblåsarlagen, säger Nils Funcke, som menar att Postnord bör dra tillbaka erinran och be Emilia om ursäkt.

– De bör ju också fundera litegrann på vilken image de vill ha som ett företag som utför en samhällsnyttig tjänst.

Av Hilda Hultén