Volati digitaliserar logistiken med Zetes

Volati Handel Service (VHS) AB, investerar i Zetes lagerlösning för att framtidssäkra sina två logistikcenter i Malmö. Första delen i digitaliseringsprocessen blir implementeringen av ett röstplockslösning.

VHS ingår i Volati-koncernen och är en affärsenhet i Salix Group som hjälper övriga affärsenheter med typiska stabs- och servicefunktioner inom bl a IT och lager & logistik. I Malmö finns två logistikcenter på tillsammans 23 000 kvm där c:a 15 000 plockrader expedieras dagligen för bland andra Thomée Gruppens och Habo Gruppens räkning.

Under 2020 tog VHS beslutet att vidareutveckla sina lager genom en total digitalisering av sina logistikprocesser, och valet föll på Zetes lagerlösning.

– Det nya systemet har många fördelar, framförallt får vi en helhetslösning där system och hårdvara kan användas i många olika processer som vid godsmottagning och inlagring, fram till plock och pack. Detta gör att vi kan skala upp och vidare utveckla våra lager samtidigt som vi kan maximera vår teknikinvestering, kommenterar Tommy Petersen, lager- och logistikchef på VHS.

Som ett första steg i digitaliseringsprojektet har VHS implementerat röstplockslösningen ZetesMedea Voice, vilket är ett modulärt system med tränad röstteknologi. Utrustade med en ruggad handdator av modellen Zebra TC52 med headset bekräftar VHS:s lageroperatörer plockplatsen med en checksiffra och sedan ger röstsystemet instruktioner om antal att plocka.

– Vi är mycket glada över det förtroende Volati Handel Service visat oss och vi ser fram emot att kunna ge dem vårt fulla stöd. ZetesMedea Voice har redan levererat fantastiska resultat i deras lager i Malmö och vi står redo att hjälpa dem ytterligare öka produktivitet och effektivitet, kommenterar Håkan Hammar, landschef på Zetes i Sverige.