Volvo Cars i nytt samarbete med LTH

Lunds Tekniska Högskola och högaktuella Volvo Cars har tecknat ett avtal för att stärka pågående forskningssamarbeten och identifiera nya områden för ömsesidig nytta och utveckling. Partnerskapet fokuserar på de fem områdena elektrifiering, trådlös kommunikation, säkerhetskritisk mjukvara, cirkulära material samt maskininlärning och AI.

Volvo Cars och LTH har sedan 2020 diskuterat hur univeristet och biltillverkare ska kunna utveckla sin samverkan, och nu är ett strategiskt samverkansavtal tecknat.

– Jag är glad över att vi nu fördjupar samarbetet med LTH. Jag tror starkt på kunskapsutbyte och ser fram emot att undersöka nya teknologier tillsammans med de tekniska talangerna i Öresundsregionen. Detta samarbete ger oss också ökade möjligheter att delta i och bidra till forskningen. Allt med syfte att driva förändring mot ett bättre samhälle, kommenterar Mats Moberg, FoU-chef på Volvo Cars.

Biltillverkaren tillsammans med Northvolt tillkännagav också i slutet av förra veckan att den gemensamma batterifabriken hamnar i Göteborg, där den kommer producera litiumjonceller till uppemot en halv miljon bilar om året.

Fem fokusområden

De två parterna har tillsammans identifierat fem områden som är ömsesidigt viktiga och ska utvecklas genom samverkan. Det gäller elektrifiering, trådlös kommunikation, mjukvara inom säkerhet, hållbara material samt maskininlärning och AI. Ambitionen är att befintliga och framtida teknologier inom dessa områden ska bidra till hållbar tillväxt, innovation, attraktivitet och ökad konkurrenskraft för både LTH och Volvo Cars.

– De fem områdena är alla väletablerade och starka forskningsgrenar på LTH. Därför har vi stora möjligheter att tillsammans med Volvo Cars kombinera våra styrkor och hitta hållbara lösningar och vägar framåt, kommenterar Annika Olsson, rektor för LTH.

Mats Moberg, FoU-chef på Volvo Cars, tillsammans med Annika Olsson, rektor vid LTH. Foto Kenneth Ruona.

De två parterna har flera pågående forskningssamarbeten sedan tidigare, med ca 60 forskare och industriföreträdare engagerade. När det gemensamma arbetet fortskrider och nu fördjupas kommer fler medarbetare att ansluta. Henrik Svensson, utvecklingschef på Volvo Cars forsknings- och utvecklingskontor i Lund, är en av dem som medverkar.

– Volvo Cars står inför många intressanta ingenjörsmässiga utmaningar de kommande åren, och jag ser att LTH med både sin forskning och sina utbildningsprogram kan ge viktiga bidrag här. Nästan all ingenjörskunskap som behövs för att konstruera en bil finns här alldeles intill vårt eget kontor på Ideon i Lund, kommenterar han.

Samarbetsavtalet har skrivits för en treårsperiod och kan förlängas i perioder om två år.