Volvo, Daimler och Tratons laddnätverk rullas ut

Volvo Group, Daimler Truck och Traton Group har startat ett laddinfrastrukturföretag, vars nätverk av publika laddstationer för tunga fordon, nu börjar rullas ut i Europa under namnet Milence, med start i Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Belgien, Spanien, Italien, Norge och Sverige. “Inom fem år kan Europa bli världsledande inom batteridrivna lastbilar” säger Milence vd Anja van Niersen.

Ungefär en fjärdedel av EU:s vägtransportutsläpp kommer från tunga fordon. De senaste genombrotten inom batteri- och laddteknik gör batteridrivna lastbilar till en del av lösningen. “Under 2024 kommer långdistanskörande batteridrivna lastbilar, med räckvidder på mer än 400 kilometer och kapacitet att laddas fullt under förarens obligatoriska 45-minuterspaus, att finnas på den europeiska marknaden”, skriver samarbetspartnerna.

Men för att göra energiövergången så snabb som möjlig, krävs ett tillförlitligt, offentligt laddnätverk som är utformat efter transportoperatörernas och förarnas behov.

– Tiden är knapp, vi måste ligga steget före marknaden och bygga minst 1700 laddpunkter under de kommande fem åren, förklarar vd Anja van Niersen i ett pressmeddelande.

Enorm satsning på smart laddning

Det handlar om en satsning med en halv miljard euro i initial finansiering, som blir en möjliggörare av elektrifieringen även av tunga transporter. Laddstationerna kommer även förses med batterier vilket gör det möjligt att använda sig av grön energi, och minskar energibehovet under topptider. Under Europas pågående energiomställning är det nämligen viktigt att nyttja den energi som finns så effektivt som möjligt.

– Redan idag är batteridrivna lastbilar det mest energieffektiva och hållbara alternativet för vägtransporter, förklarar Van Niersen.

Anja Van niersen. Foto privat.

Bättre total ägandekostnad

Den nuvarande laddstandarden (CCS) gör att vissa tunga lastbilar redan idag kan laddas fullt på under 90 minuter. En nya standard, Megawatt Charging System (MCS), gör det möjligt att ladda en 40-tons lastbil på 30–45 minuter medan förarna tar sina obligatoriska pauser.

Inom två till fyra år kommer batteridrivna lastbilar ha en lägre total ägandekostnad (TCO) än diesellastbilar inom ett brett utbud av transporter, även långdistans menar Volvo, Daimler och Traton.

– Redan idag är TCO lägre för vissa batteridrivna lastbilar som används för regionala transporter. Inom några år kommer detta även att gälla långdistanslastbilar i många länder i Europa, kommenterar Van Niersen.

– Med gynnsamma EU-regler, lägre ägandekostnader, förbättrade arbetsförhållanden för lastbilschaufförer och utbyggnaden av ett europaomfattande megawatt-laddnätverk, ser vi att batteridrivna lastbilstransporter kommer att omvandla vägtransportbranschen de kommande åren.

Bättre jobb för chaufförer

De nya laddstationerna kommer även innebära ett lyft för chaufförernas arbetsmiljö.

– Det är ganska uppenbart när man kör längs Europas motorvägar. Lägg därtill bristen på nästan en halv miljon lastbilschaufförer och avsaknaden av 40 000 parkeringsplatser. Det finns ett märkbart stort utrymme för förbättring inom vägtransportsektorn, fortsätter Van Niersen.

För att förbättra förarens arbetsförhållanden kommer Milence att se till att laddplatserna är trygga, säkra och har anläggningar och serviceinrättningar som är anpassade efter förarnas behov. Detta omfattar rena och fräscha sanitets- och rekreationsanläggningar, tillgång till mat och dryck och hög säkerhet. 

Utrullningen av Europas första storskaliga, offentliga laddnätverk för tunga lastbilar och bussar, kommer initialt att fokusera på laddplatser i Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Belgien, Spanien, Italien, Norge och Sverige.

Om Milence

Milence grundades i juli 2022 som ett samriskföretag mellan Daimler Truck, TRATON GROUP och Volvo Group med målet att göra morgondagens vägtransporter fossilfria.

Milence kommer att bygga och driva minst 1 700 högpresterande offentliga laddpunkter i Europa tills år 2027 och på så vis stödja och påskynda övergången till koldioxidfria tunga fordon i Europa. Med 500 miljoner euro i initial finansiering kommer Milence leverera hållbar energi till alla batteridrivna tunga lastbilar och turistbussar, oavsett märke.