Volvo får stororder på ellastbilar i USA

Volvo i Nordamerika får 21,7 miljoner dollar i bidrag för att leverera 70 helelektriska lastbilar fram till 2022 i södra Kalifornien. Det blir USAs största kommersiella sjösättning av tunga ellastbilar hittills.

Volvokoncernen får 20 miljoner dollar i finansiering från US Environmental Protection Agency (EPA) och ytterligare 1,7 miljoner dollar från South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) till laddningsinfrastruktur för att förbättra luftkvaliteten i regionen. Tilldelningen möjliggör USAs största kommersiella sjösättning av batterielektriska klass 8 lastbilar, vilket är den tyngsta fordonsklassen. 
 
Det är genom det treåriga demoprojektet Volvo Lights, där totalt 13 organisationer deltar, som satsningen sker. Volvo kommer att leverera ellastbilarna från 2021 och fram till tredje kvartalet 2022, vilket möjliggör minst ett helt års verksamhet vid slutet av projektperioden 2023. Totalt ska nästan 100 elleastbilar levereras i projektet. Den officiella kommersiella lanseringen av Volvos nordamerikanska VNR Electric-lastbilsmodell planeras ske under slutet av 2020.

Startskott för utrullning av batteridrivet
 
Målet med Volvo Lights-projektet är att utveckla en helhetsplan för att introducera batterielektriska lastbilar och utrustning på marknaden i stor skala.  

– Detta ger ett utmärkt tillfälle att påskynda en omfattande användning av batterielektriska tunga lastbilar. Vi applåderar EPA och South Coast AQMD för att de hanterar de viktigaste frågorna när det gäller att främja elektromobilitet och stimulera teknikinvesteringar i regionen, kommenterar Peter Voorhoeve, vd för Volvo Trucks i Nordamerika.
 
Projektet ingår i EPAs luftutvecklingsprogram, som fokuserar på de regioner som har högst föroreningar i form av ozon och partiklar.  
 
De 70 ellastbilarna förväntas ge utsläppsminskningar på över 152,63 ton NOx, 1,317 ton PM2,5 och 53 160 ton koldioxid. Volvo ska också
samla data kring ägandekostnader för elfordon, inklusive fordonsunderhåll och bränslekostnader.