Volvo förbinder sig att följa Parisavtalet

Volvokoncernen förbinder sig till att sänka sina utsläpp i linje med Parisavtalet, och initiativet för vetenskapliga mål (Science Based Targets Initiative). Andra svenska företag som redan gjort samma sak är ex. Scania, Postnord, H&M, Catena, Castellum m fl, se hela listan här.

– Att vara ledande inom hållbara transport- och infrastrukturlösningar är bra för företaget och dess intressenter, men ännu bättre för världen. Med vår omvandling kommer också ett ansvar att öppet rapportera våra framsteg. Nu tar vi nästa steg och sätter vetenskapliga mål, i linje med Parisavtalet, Kommneterar Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

I det aktuella programmet har Volvokoncernen målsättningen att spara energi och minska utsläppen från egen produktion och transporter samt från de produkter som säljs – under hela deras livslängd.

Nästa år kommer åkerier i Europa att kunna beställa helelektriska versioner av Volvos tunga lastbilar. Det innebär att Volvo Lastvagnar kommer att erbjuda ett komplett program med elektriska drivlinor på den europeiska marknaden. Volvo Lastvagnars massiva satsning på elektrifiering innebär ett avgörande steg på vägen mot fossilfria transporter.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) hjälper företag att upprätta vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser och omvandla affärsverksamheten så att den passar den framtida koldioxidsnåla ekonomin. Mål som antagits av företag för att minska växthusgasutsläppen betraktas som ”vetenskapliga” om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger är nödvändig för att uppfylla målen i Parisavtalet – för att sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5° C.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN: s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och ett av åtagandena inom koalitionen We Mean Business.