Volvo köper in sig i Daimlers bränslecellssatsning

Volvokoncernen och Daimler Truck AG vill bilda ett samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller för tunga fordon. Avtalet innebär att Volvo köper in sig i Daimlers bränslecellsprojekt för ca 6,5 miljarder SEK.

Det handlar om ett preliminärt icke-bindande avtal om att bilda ett nytt samriskbolag, som ska utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden. Daimler kommer att konsolidera alla sina nuvarande bränslecellsaktiviteter i samriskbolaget. Volvokoncernen kommer att förvärva 50 procent av samriskbolaget för cirka 6,5 miljarder kronor. 

– Transport och logistik håller igång världen, och behovet av transporter kommer att fortsätta öka. Det är möjligt att nå helt CO2-neutrala transporter om man använder elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller genom att ombord omvandla väte till elektricitet, kommenterar Daimler Trucks vd Martin Daum.

Som en del av förändringen flyttas verksamheten i bolaget Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH till Daimler Truck AG. Samriskbolaget omfattar verksamheten i Nabern i Tyskland (idag huvudkontor för Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) och produktionsenheterna i Tyskland och Kanada. Enligt Martin Daum har Daimler byggt upp betydande erfarenhet under de senaste tjugo åren genom sin bränslecellsenhet inom Mercedes-Benz.

– Det här gemensamma initiativet med Volvokoncernen är en milstolpe på vägen mot bränslecellsdrivna lastbilar och bussar på våra vägar.

Att använda vätgasdrift är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen, menar Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt.

Martin Lundstedt foto Hilda Hultén

– Med det här samriskbolaget visar vi tydligt att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon, kommenterar han, och betonar att fler bidrar till utvecklingen för att bränsleceller ska bli verklighet.

– Inte minst när gäller att etablera den nödvändiga infrastrukturen för bränslet.

Med det här samriskbolaget visar vi tydligt att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon

Tanken är att Volvo och Daimler ska äga lika stora andelar i bolaget, som sen drivs som en självständig enhet. På alla övriga områden fortsätter bolagen att vara konkurrenter. Förhoppningen är att minska utvecklingskostnaderna och snabba på introduktionen av bränsleceller för tunga transporter och långa färdsträckor. Den ekonomiska nedgången har ytterligare förstärkt behovet av samarbete.  
 
Ett slutgiltigt avtal förväntas kunna bli klart under 2020. Målsättningen är att ha bränslecellsfordon i serieproduktion under andra halvan av det här decenniet.

Fakta: Bränsleceller med väte
En vätebränslecell omvandlar den kemiska energin i bränslet, i det här fallet väte och syre (från luften) till elektricitet. Elektriciteten används för att driva elmotorerna i ett elektriskt fordon.  
Det finns två huvudsakliga sätt att producera den vätgas som behövs. Så kallat grönt väte kan produceras lokalt på tankstället genom att använda elektricitet för att omvandla vatten till väte. Blått väte förväntas komma från naturgas, där användningen av teknik för att fånga in och lagra koldioxid gör att det går att skapa ett klimatneutralt bränsle.