Volvo krokar arm med SSAB

Scania är en av investerarna bakom Sveriges nya ståluppstickare H2 Green Steel och nu krokar Volvo officiellt arm med SSAB. Samarbetsavtalet gäller forskning, utveckling, serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt stål.

Nu ger sig Volvo in i rusningen mot fossilfritt stål genom ett nytt samarbete med SSAB, som arbetar inom Hybrit-initiativet. Under 2021 ska företaget påbörja tillverkningen av konceptfordon och -maskiner med fossilfritt stål som framställs med vätgas. 2022, planeras småskalig serietillverkning följt av en gradvis upptrappning mot massproduktion.

– Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att våra fordon och maskiner kommer vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, kommenterar Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Samarbetet ska också få fram gemensamma logistiklösningar för att minska stålföretagets miljöpåverkan vid transporter, exempelvis genom att använda Volvos fordon drivna på batterier eller bränsleceller. Användningen av stål i lastbilstillverkarens fordon ska optimeras gällande vikt och kvalitet och de vill tillsammans ta fram andra produkter för serietillverkning inom några år.

– Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att inleda ett arbete för utveckling och serietillverkning av fossilfria stålprodukter. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att minska deras klimatpåverkan och samtidigt stärka deras konkurrenskraft. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna bli en mer heltäckande leverantör av fossilfritt stål till kunder som Volvo. Det är en ny grön industriell revolution som vi ser växa fram, kommenterar Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.