Volvo larmar: “halvledarbrist stoppar produktion 2–4 veckor”

Dagens Logistik har tidigare skrivit om halvledarbristen som påverkar industriföretag världen över – där fordonsindustrin verkar särskilt hårt drabbad. Nu larmar Volvo om att bristen kommer innebära 2–4 veckors stoppdagar/produktionsanläggning för lastbilar under andra kvartalet.

“Den globala bristen på halvledare kommer att ha en betydande påverkan på Volvokoncernens tillverkning under det andra kvartalet. Under inledningen av kvartalet kommer koncernen att genomföra stoppdagar i sin globala verksamhet för tillverkning av lastbilar. För närvarande beräknas dessa uppgå till totalt mellan två och fyra veckor beroende på produktionsanläggning. Därutöver förväntas störningar påverka även koncernens övriga affärsområden.” skriver Volvo i ett pressmeddelande.

“Den globala försörjningskedjan för såväl halvledare som för andra komponenter är för närvarande mycket instabil och osäkerheten om utvecklingen är stor. Störningarna förväntas ha en negativ inverkan på intjäning och kassaflöde. Volvokoncernen och dess affärspartners arbetar hårt för att minimera antalet fordon som berörs och påverkan på kunderna genom behållen flexibilitet för att kunna öka produktionen när det är möjligt.”