Volvo och Daimler bildar JV för digitaliserad fordonsplattform

Volvokoncernen och Daimler Truck har för avsikt att skapa ett nytt samriskbolag för att utveckla en mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon. Målet är att sätta en branschstandard för ett operativsystem för lastbilar. Det nya bolaget får sitt huvudkontor i Göteborg.

De två fordonstillverkarna har nått en preliminär överenskommelse om att etablera ett samriskbolag för att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform. Till det hör ett operativsystem avsett för lastbilar som ska ligga till grund för framtida mjukvarudefinierade kommersiella fordon. Den tekniska grunden kommer göra det möjligt för Volvokoncernen och Daimler Truck och andra potentiella partners att erbjuda olika digitala funktioner för sina produkter och fordon.

Företagen planerar att vara 50/50-partners i det nya samriskbolaget, som kommer verka som en självständig enhet. Det betyder att Volvo och Daimler fortsätter vara konkurrenter i alla andra affärsområden.

– Mjukvarudefinierade tunga lastbilar innebär ett paradigmskifte i omvandlingen av vår bransch. Att göra lastbilen till en programmerbar enhet med en standardiserad hårdvara och operativsystem som i sin tur möjliggör snabba produktuppdateringar kommer att ge båda företagen möjlighet att skapa värde för respektive kunder genom att differentiera digitala tjänster och lösningar. Partnerskap är verkligen det nya ledarskapet, kommenterar Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo.

Samriskbolaget kommer ha sitt huvudkontor i Göteborg och ska ta vara på befintliga tillgångar och resurser från båda företagen. Målet är att sätta en branschstandard för ett operativsystem avsett för lastbilar och att erbjuda sina produkter även till andra originaltillverkare. Därför kommer bolaget tillhandahålla en gemensam utvecklarplattform som tjänst, på vilken kunderna kan bygga differentierade mjukvarulager.

– Lika viktigt som övergången till CO2-neutral framdrivningsteknik är digitaliseringen av fordonet. Genom att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att kunna göra våra fordon till en programmerbar enhet. Det kommer att göra det möjligt för oss att bygga differentierade digitala fordonsfunktioner med betydligt högre hastighet och effektivitet för våra lastbils- och busskunder runt om i världen, kommenterar Martin Daum, vd för Daimler Truck.

Det nu undertecknade preliminära avtalet är icke-bindande. Ett slutligt avtal förväntas inom nuvarande år med målet att slutföra den slutliga transaktionen under kvartal 1 2025. Avtalet är beroende av nödvändiga granskningar och godkännanden från respektive myndigheter.