Volvo säljer 20 ellastbilar till Amazon

Volvo Lastvagnar kommer att leverera 20 helt elektriska tunga lastbilar till Amazon i Tyskland vid årsskiftet. Volvo började serieproducera helelektriska tunga lastbilar i september.

– Stora aktörer inom transportbranschen spelar en nyckelroll i att leda branschens arbete med att sänka sitt koldioxidavtryck. Därför är jag glad att Amazon samarbetar med oss för att minska sina utsläpp för längre och tyngre transportuppdrag, kommenterar Jessica Sandström, Senior Vice President Product Management på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar startade sin serieproduktionen av tunga ellastbilar i september i år.

– Globalt har vi nu sex eldrivna lastbilsmodeller att beställa och i serieproduktion för att möta den ökande efterfrågan på godstransporter utan CO2-utsläpp. Det är ett uppmuntrande steg framåt för att minska klimatpåverkan.

För Amazon kommer lastbilarna att ersätta motsvarande diesellastbilar och spela en nyckelroll i de initiativ som nu tas för att elektrifiera deras transportkedja.

– Amazon har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen i sin flotta, men att minska utsläppen för regionala transporter har tills nu varit väldigt svårt, förklarar Andreas Marschner, Vice President Transportation Services Europe på Amazon.

– Därför är det en så viktig milstolpe och vi välkomnar dessa tunga ellastbilar från Volvo till vår flotta. Vi driver ett av de snabbast växande elektrifieringsprojekten i transportbranschen, och vi kommer att fortsätta att investera och förnya oss för att minska våra koldioxidutsläpp och kunna leverera paket till kunder med nollutsläpp.

De eldrivna versionerna av det viktigaste produktsortimentet – de tunga lastbilarna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX – kommer att spela en avgörande roll för att nå Volvo Lastvagnars globala mål att 2030 ska 50 procent av alla nya lastbilar som säljs vara batteri- eller bränslecellselektriska. Dessa elektriska tunga lastbilar kan köra med en totalvikt på 44 ton och de tre nämnda modellerna representerar cirka två tredjedelar av företagets försäljning.