Volvo stöttar Icas inleveranser med tåg

Sedan stängningen av Volvos lastbilsfabrik i Gent har ett tåg med vilket Ica försörjs med varor stått stilla. Ica och Volvo i samarbete med Scanlog och Green Cargo kommer nu att åter ta tåget i drift trots att tåget i nuläget saknar gods söderut.

I normala fall används tågen av Volvo i södergående riktning för att transportera gods från Sverige till fabriken i den belgiska staden Gent, och ICA köper sedan sex år tillbaka kapacitet på tåget i norrgående riktning genom svenska logistikföretaget Scanlog. Men sedan stängningen av Volvos lastbilsfabrik i Gent har tåget stått stilla. ICA och Volvo i samarbete med Scanlog och Green Cargo kommer nu att åter ta tåget i drift trots att tåget i nuläget saknar gods söderut.

– Vi har ett viktigt samhällsansvar när det gäller att trygga livsmedelsförsörjningen men också för att minska utsläppen. Just nu får vi de flesta leveranser som vi behöver, men för att säkra detta även framåt är vi glada att vi har kunnat komma till en lösning om att återuppta tågsträckan från Gent, kommenterar Magnus Stadig, logistikdirektör på Ica.

Samarbetet mellan ICA och Volvo som startar under påskveckan innebär att två 19-vagnarståg i veckan kommer frakta varor till ICAs lager från Gent. Genom detta reduceras risken för varubrist kopplat till det osäkra läget just nu med smittspridningen i Europa och potentiellt kapacitetsbortfall på chaufförssidan på grund av sjukskrivningar.

– Att mat, mediciner och andra förnödenheter når sina destinationer är transportsystemets mest grundläggande funktion. I väntan på att godsmängderna söderut kommer igång känns det bra att kunna ställa upp så att stora mängder livsmedel kommer in i landet, kommenterar Fredrik Vråmo, vice president logistics purchasing på Volvokoncernen.

Volvo vill tillsammans med Ica ta ett avgörande samhällsansvar och säkra en del av den svenska livsmedelsförsörjning.

Farhågor om att den redan tidigare chaufförsbristen förvärrats genom coronapandemin verkar än så länge inte verkar ha blivit verklighet.