Volvo tillverkar ellastbilar med fossilfritt stål

Volvo Lastvagnar har börjat introducera fossilfritt stål från SSAB i sina lastbilar, som första lastbilstillverkare i världen. De första eldrivna eldrivna lastbilarna med fossilfritt stål levereras nu till företagets kunder.

Lastbilstillverkaren satte igång serieproduktionen av tunga elektriska lastbilar som klarar en totalvikt på 44 ton i september i år. Nu berättar företaget att några av dessa blir de första i världen som byggs med fossilfritt stål.

– Vår resa mot nettonollutsläpp innefattar både att göra våra lastbilar fossilfria i drift, och att på sikt helt ersätta materialet i dem med fossilfria och återvunna alternativ, kommenterar Jessica Sandström, global produktchef på Volvo Lastvagnar.

Det fossilfria stålet kommer från SSAB och tillverkas med hjälp av fossilfri el och vätgas, vilket ger betydligt lägre klimatpåverkan som sänker utsläppen för hela värdekedjan. Bland kunderna som får fossilfritt stål i några av sina ellastbilar finns Amazon, DFDS och Unilever genom transportföretaget Simon Loos.

–DFDS är engagerade iden grön omställningen och i att leverera hållbara transport- och logistiklösningar. Varje steg i omställningen av logistikbranschen för oss närmare ett koldioxidfritt samhälle och därför är vi glada att några av våra nya eldrivna lastbilar som snart levereras också tillverkas med fossilfritt stål, kommenterar Niklas Andersson, vice vd och chef för logistikavdelningen på DFDS.

Det första stålet används i den eldrivna lastbilens rambalkar, på vilken alla andra huvudkomponenter monteras. När tillgången på fossilfritt stål ökar kommer det användas även i andra delar av lastbilen.

Idag kommer ca 30 procent av materialen i en ny Volvolastbil från återvunnet material. Företaget uppger också att upp till 90 procent av lastbilen kan återvinnas vid slutet av sin livslängd. Fossilfritt stål blir ett viktigt komplement till det traditionella och återvunna stålet som används i lastbilarna.