Volvo utvecklar autonoma lösningar för hamnverksamhet

Det autonoma lastbilsföretaget, Volvo Autonomous Solutions, genomför nu ett pilotprojekt där en lastbil försedd med sensorer ska köras i både hamnar och på allmänna vägar i Arendal, Göteborg för att samla in data. Datan ska användas för att vidare utveckla autonoma lastbilar för hamnar och logistikverksamhet.

Lastbilsföretaget genomför nu ett kommersiellt pilotprojekt i Göteborgs hamnområde för att samla in data för utveckling av sina självgående lastbilar. Projektet är ett samarbete mellan Volvo Autonomous Solutions, rederi- och logistikföretaget DFDS, APM Terminals, Göteborgs Hamn och fastighetsföretaget Platzer. Utvecklingen görs tillsammans med teknologipartnern Nvidia.

– Autonoma transporter har en viktig roll att spela i logistikens framtid och kommer gynna både företag och samhället när det gäller produktivitet, säkerhet och hållbarhet, kommenterar Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions.

I projektet samlas data in med en sensorutrustad lastbil i stadsdelen Arendal, Göteborg, som en första fas mot att skapa ett automatiserat och uppkopplat system för kontinuerliga godsflöden. Lastbilen körs av av en mänsklig förare i både begränsade hamnområden och allmänna vägar där den samlar in data för utveckling av den artificiella intelligensen. APM Terminals är glada att få vara med i projektet.

– Automation är en nyckel för att förbättra säkerheten och öka effektiviteten i vår industri, så vi är glada att delta i det här spännande projektet och vi ser fram emot att se det utvecklas. Jag är övertygad om att inkluderingen av terminalen i datainsamlingen kommer bidra till att förstå komplexiteten i vår verksamhet, kommenterar Dennis Olesen, vd för APM Terminals Nordics.

Här syns en av de 21 sensorer som ska samla in data för att utveckla autonoma fordons artificiella intelligens. Foto Sören Håkanlind

Det datainsamlande fordonet ska användas för att samla in information om komplexa och vardagliga trafiksituationer genom att logga omgivningen och hur föraren interagerar med fordonet. Lastbilen är försedd med 21 sensorer i form av radar, lidar (avståndsmätande lasersensorer) och kameror vilket gör det möjligt för systemet att upptäcka båda små föremål långt borta på vägytan och föremål närmare fordonet.

– Den här piloten är ett steg mot att genomföra liknande projekt i andra hamnar i världen, på resan mot industrialisering av autonoma lösningar, kommenterar Nils Jaeger.