Volvos ellastbilar gör intåg i Sydkorea

Volvo Lastvagnar lanserar sina tunga, batteridrivna ellastbilar i Sydkorea, som siktar på koldioxidneutralitet 2050. Tre olika modeller blir tillgängliga för sydkoreanska transportföretag.

Sydkorea har en nationell plan för att minska CO2-utsläppen och siktar på koldioxidneutralitet till 2050. Elektrifiering av vägtransporter är en av åtgärderna för att minska utsläppen. Nu lanserar Volvo Lastvagnar försäljning av tre olika tunga lastbilar i landet.

– Vi tycker att tidpunkten är helt rätt för att börja sälja tunga elektriska lastbilar i Sydkorea, kommenterar Per-Erik Lindström, SVP Volvo Trucks International.

Volvo Lastvagnar anser att många olika typer av transportbehov kan elektrifieras i Sydkorea, från stadsdistribution och avfallshantering till regionala transporter och lättare anläggningstransporter.

Som jämförelse visar statistiken i Europa att nästan hälften av allt gods transporteras mindre än 300 km. Det tolkar företaget som att en betydande del av transporterna kan utföras med ellastbilar som laddas på åkeriernas hemmadepå.

– Situationen är liknande i de flesta länder. Stora flöden av gods transporteras korta sträckor där de ellastbilar som finns nu fungerar väldigt bra. När ett offentligt nätverk av laddstationer byggs ut kan ännu fler transporter elektrifieras, kommenterar Per-Erik Lindström.