VTI får regeringsuppdrag om transportsektorns elektrifiering

För att ytterligare påskynda elektrifieringen av transportsektorn ger regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden på området. I uppdraget ingår även att genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur elektrifieringen av transportsektorn kan utvecklas.

Uppdraget innebär att Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. Det ingår också att VTI ska genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur.

– Jag är övertygad om att vi genom digitalisering kan påskynda elektrifieringsarbetet. VTI har fått ett omfattande uppdrag att titta på hur vi kan bygga upp digitala strukturer samt affärsmodeller för laddinfrastruktur som ökar förutsättningar för att elektrifiera transporter, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.