VTI ska ge förslag på nya avgifter för sjöfarten

VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjöfartsverkets avgifter. Förslagen ska bidra till ökade miljö- och klimatnyttor och en harmonisering med svenska hamnars avgifter.

Sjöfartsverket är ett stattligt affärverk som finansierar sin verksamhet genom avgifter som tas ut från sjöfarten. Den här ekvationen har visat sig göra det svårt att på ett effektivt styra mot olika mål som myndigheten också ska arbeta för: som att föra över gods från väg till sjö, samt att minska utsläppen från sjöfarten.

Nu har VTI fått finansiering från Trafikverket för att ta fram rekommendationer till en justerad avgiftsmodell för Sjöfartsverket som kan implementeras år 2023 och till en helt ny avgiftsmodell som kan införas på längre sikt. Inge Vierth, utredningsledare på VTI, som tidigare studerat sjöfartens styrmedel och avgifter i flera projekt, kommer att leda arbetet.

Inge Vierth. Foto VTI.

– VTI har tidigare erfarenhet av att utvärdera Sjöfartsverkets avgifter och studera sjöfartens konkurrenskraft. Den kompetens som vi byggt upp ger oss förutsättningar att ta fram genomarbetade förslag på avgiftsmodeller, säger Inge Vierth i ett pressmeddelande.

I samarbete med sjöfartsaktörer

Projektet genomförs i samarbete med Sjöfartsverket och Sveriges Hamnar. Till projektet kopplas också en referensgrupp där Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Svensk Sjöfart samt Skärgårdsredarna ingår.

Arbetet kommer att bestå av både en empirisk del och en teoretisk del. Den empiriska studien syftar till att ta reda på i detalj hur fartygstrafiken som anlöper Sverige reagerat på tidigare avgiftsförändringar. Den teoretiska delen syftar till att förankra en framtida avgiftsmodell i ekonomisk teori kring styrmedel och prissättning.

Arbetet startade 1 januari 2021 och pågår till slutet av 2023. Samordning ska ske med det uppdrag som regeringen gett till den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket om bland annat prissättning på hamnavgifter. En första delrapport från forskningsprojektet planeras i september 2021.